Nyheter

Vattenöversikt för januari 2024: Kölden smällde i knutarna, men kravisläget lättade (Landskapen i Österbotten)

7.2.2024

Under den första veckan i januari låg temperaturen kring cirka 30 minusgrader i de österbottniska landskapen och även under de påföljande veckorna var det kallt

Öppna

NTM-centralen i Södra Österbotten har inlett sommarens 2024 uppföljning av blågröna alger (landskapen i Södra Österbotten)

6.6.2024

I vårt område följs algläget upp varje vecka på fasta kontrollplatser från juni till september. NTM-centralen i Södra Österbotten meddelar om algläget på torsdagar. Förekomsten

Öppna

Vattenöversikt för mars-april 2024: översvämningar, sämre vattenkvalitet och högre grundvattenstånd (landskapen i Österbotten)

14.5.2024

I slutet av mars låg mera snö än genomsnittet för tidpunkten kvar i de österbottniska landskapen. Snöns vattenvärde i åarnas källflöden var cirka 100–130 mm.

Öppna

Observationerna av cyanobakterier har ökat vid kusterna och på öppna havsområden

18.7.2024

Observationerna av cyanobakterier har ökat vid kusterna och på öppna havsområden, men i insjöarna är läget typisk för tidpunkten. I kustområdena har cyanobakterier observerats särskilt

Öppna

Vattendrag omgiven av frodig skog under sommaren. Illustration.

Vattenöversikt för juni 2024: Vattnet i insjöarna varmare än i genomsnitt i början av månaden (landskapen i Österbotten)

17.7.2024

I vattenöversikten för juni behandlas som vanligt bland annat vattenföringen i vattendragen, vattenståndet, försurningsläget och temperaturerna.  Utöver grundvattensituationen berättar översikten om blågrönalgläget i juni. NTM-centralen

Öppna

Vattenöversikt för februari 2024: Efter en vinter med mycket snö börjar våren nalkas (Landskapen i Österbotten)

7.3.2024

I slutet av februari var det mer snö i de österbottniska landskapen än genomsnittligt vid den här tidpunkten. 80–100 mm. Detta är på många ställen

Öppna

Vattenöversikt för maj 2024: regnfattigt, vattenytorna sjönk och försurningsläget var måttligt (landskapen i Österbotten)

14.6.2024

I slutet av april började vattenytorna återigen stiga när vädret blev varmare och resten av snön smälte bort.  I början av maj var vattenflödet i

Öppna

Förslag – 18 områden med betydande översvämningsrisk i Finland

15.4.2024

NTM-centralerna har föreslagit 18 vattendrags- och havsområden med betydande översvämningsrisk i Finland. Förslagen är föremål för hörande fram till den 17 juni 2024 och de

Öppna

Det varma vädret ökade antalet observationer av cyanobakterier i insjöarna, vid kusterna och i Finska viken

27.6.2024

Antalet observationer av cyanobakterier har ökat sedan förra veckan. Till följd av det varma vädret förekommer det något mer cyanobakterier i insjöarna än genomsnittet för

Öppna

Cyanobakterier har observerats tidigare än vanligt i havsområdena, i insjöarna är situationen typisk för början av sommaren

20.6.2024

Det varma vädret i början av sommaren och havsvattnet som värmts upp i ett tidigt skede har inneburit tidigare observationer av cyanobakterier i Finska vikens

Öppna

Flödestoppen nås i Perho å och Lestijoki å idag (landskapen i Österbotten)

14.4.2024

I Perho ås nedre lopp vid Kaitfors har vattenflödet ökat till 222 kubikmeter per sekund och i Lestijoki ås nedre lopp vid Saarenpää till 156

Öppna

Algläget har hållits stabilt sedan förra veckan, det instabila och blåsiga vädret dämpar ökningen av cyanobakterier

4.7.2024

Algläget har varit stabilt sedan förra veckan. Observationerna av cyanobakterier har minskat något i insjöarna och algläget i kustområdena har förblivit oförändrat. I havsområdena har

Öppna

I de österbottniska landskapen föreslås fyra områden anges med betydande översvämningsrisk – samrådet kring förslaget pågår

21.3.2024

NTM-centralen i Södra Österbotten har bedömt riskerna för översvämningar i vattendragen och på grund av högt havsvattenstånd i de österbottniska landskapen. Samrådet om förslaget till

Öppna

Vattenöversikt för december 2023: Fortsatt vinterköld och ytterligare kravisproblem (landskapen i Österbotten)

5.1.2024

I december hölls temperaturen för det mesta under nollstrecket, vilket betydde att nederbörden kom i form av snö. Som en följd av detta minskade det

Öppna

Observationerna av cyanobakterier har ökat något i insjöarna

11.7.2024

Observationerna av cyanobakterier har ökat något i insjöarna i hela landet och observationer har gjorts ända till Lappland. På öppet hav finns det nu cyanobakterier

Öppna

Lugnt läge beträffande blågröna alger under vecka 24 i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (landskapen i Österbotten)

13.6.2024

Inga blågröna alger har observerats varken i insjövattnen eller i havsområdet. I den riksomfattande uppföljningen har enstaka obetydliga förekomster av blågröna alger observerats i Egentliga

Öppna

Stegringen av vattenytorna i sjöarna avtar (landskapen i Österbotten)

17.4.2024

Vattenytan i Kuortaneenjärvi når sannolikt sin högsta nivå idag onsdag. Under natten mellan tisdag och onsdag hölls vattenståndet i Kuortaneenjärvi på samma nivå, dvs. sjön

Öppna

Påskens varma väder ökar på vårflödet i de österbottniska landskapen

28.3.2024

Det varma vädret som förutspås till påsk, liten förekomst av nattfrost och eventuellt regn som smälter snön i de österbottniska landskapen kan få flödet i

Öppna

Vårfloden började snabbt (Egentliga Finland, Satakunta)

20.3.2024

Flodläget i sydvästra Finlands vattendrag under helgen var kraftigare än den vanliga vårfloden. Det varmt väder och regn fick floderna att svämma över i sydvästra

Öppna

Planerna för att hantera översvämningsrisker hjälper att bygga upp beredskap inför klimatförändringar

17.12.2021

Jord- och skogsbruksministeriet godkände den 16.12.2021 planerna för hantering av översvämningsrisker 2022-2027. Sammanlagt finns det 18 planer för avrinnings- och kustområden med åtminstone ett område

Öppna

Flödestoppen infaller i de österbottniska åarna under de närmaste dagarna – Risk för att hus blir våta (landskapen i Österbotten)

9.4.2024

Regn och varmt väder har snabbt ökat vattenflödet i åarna. I Kauhajoki har vattnet flödat ut på vägar och hotar bosättningen. I Lappfjärds å satte

Öppna

Vatteninformation: Fördjupade innehåll

Hantering av översvämningsrisker

Hanteringen av översvämningsrisker omfattar alla de åtgärder i de olika faserna vars mål är att bedöma och minska översvämningsriskerna samt förhindra eller minska skadorna som

Öppna

Andra sidor

Översvämningar i Nyland

Regional information om översvämningar och planeringen av hanteringen av översvämningsrisker. På sidan finns preliminära bedömningar av översvämningar som redan förekommit såväl som framtida översvämningar och

Öppna

Översvämningar i Kymmenedalen

Regional information om översvämningar och planeringen av hanteringen av översvämningsrisker. På sidan finns preliminära bedömningar av översvämningar som redan förekommit såväl som framtida översvämningar och

Öppna

Översvämningar i landskapen i Österbotten

Regional information om översvämningar och planeringen av hanteringen av översvämningsrisker. På sidan finns preliminära bedömningar av översvämningar som redan förekommit såväl som framtida översvämningar och

Öppna

Översvämningar i Egentliga Finland

Regional information om översvämningar och planeringen av hanteringen av översvämningsrisker. På sidan finns preliminära bedömningar av översvämningar som redan förekommit såväl som framtida översvämningar och

Öppna

Hantering av översvämningsrisker

Syftet med hanteringen av översvämningsrisker är att bedöma och minska riskerna för översvämning samt hindra eller minska de skador som översvämningarna orsakar. Till hanteringen hör

Öppna