Annat innehåll

Hantering av översvämningsrisker

Hanteringen av översvämningsrisker omfattar alla de åtgärder i de olika faserna vars mål är att bedöma och minska översvämningsriskerna samt förhindra eller minska skadorna som

Öppna

Planerna för att hantera översvämningsrisker hjälper att bygga upp beredskap inför klimatförändringar

Jord- och skogsbruksministeriet godkände den 16.12.2021 planerna för hantering av översvämningsrisker 2022-2027. Sammanlagt finns det 18 planer för avrinnings- och kustområden med åtminstone ett område

Öppna

Översvämningar i landskapen i Österbotten

Regional information om översvämningar och planeringen av hanteringen av översvämningsrisker. På sidan finns preliminära bedömningar av översvämningar som redan förekommit såväl som framtida översvämningar och

Öppna

Översvämningar i Nyland

Regional information om översvämningar och planeringen av hanteringen av översvämningsrisker. På sidan finns preliminära bedömningar av översvämningar som redan förekommit såväl som framtida översvämningar och

Öppna

Översvämningar i Egentliga Finland

Regional information om översvämningar och planeringen av hanteringen av översvämningsrisker. På sidan finns preliminära bedömningar av översvämningar som redan förekommit såväl som framtida översvämningar och

Öppna

Översvämningar i Kymmenedalen

Regional information om översvämningar och planeringen av hanteringen av översvämningsrisker. På sidan finns preliminära bedömningar av översvämningar som redan förekommit såväl som framtida översvämningar och

Öppna