Annat innehåll

Vattenöversikt för april 2023: Soligt och torrt (Landskapen i Österbotten)

Under början av april var vädret soligt med mycket liten nederbörd i de österbottniska landskapen. På grund av det torra vädret och nattfrosten smälte snön

Öppna

Vattenöversikt för juli 2023: I slutet av juli regnade det ovanligt mycket (landskapen i Österbotten)

Efter att juni varit en torr månad höjdes vattenytorna i sjöarna av nederbörden i början av juli, och i många insjöar uppnåddes nästan normala sommarvattenstånd.

Öppna

Vattenöversikt för mars 2023: Snö, is och utmaningar med syresituationen (Landskapen i Österbotten)

I slutet av mars var snöns vattenvärde i de österbottniska landskapen i genomsnitt ca 50–90 mm. Vattenståndet i de konstgjorda och reglerade sjöarna i de

Öppna

Vattenöversikt för augusti 2023: I augusti föll rikligt med regn (landskapen i Österbotten)

Regnet i augusti föregicks av den ovanligt rikliga nederbörden i slutet av juli. På många ställen i Södra Österbotten var regnmängden i augusti cirka 140

Öppna

Vattenöversikt för januari 2023: Vinteröversvämning (landskapen i Österbotten)

Det milda vädret och regnet i mitten av januari ledde till att vattenföringen i åarna och vattenståndet i sjöarna nådde vinterflödesnivåer. Snabbast steg vattenföringen i

Öppna

Logo ELY-keskus

Vattenöversikt för februari 2023: Mindre snö, is och syreproblem än vanligt (Landskapen i Österbotten)

I slutet av februari var det mindre snö i de österbottniska landskapen än genomsnittligt vid den här tidpunkten. Snöns vattenvärde var ca 40–80 mm i

Öppna

Vattenöversikt för maj 2023: Vattenföringen har minskat under maj månad (landskapen i Österbotten)

I början av maj var vattenföringen ännu ganska stor och vattenytorna i insjöarna låg högt efter vårflödet. Maj månad var ganska regnfattig, vilket ledde till

Öppna

Blågrönalgläget har hållits på en jämn nivå både i sjöar och till havs

Observationerna av blågrönalger i sjöarna och vid kusten har ökat något sedan förra veckan. Situationen är dock normal för tidpunkten och i sjöarna till och

Öppna

Kraftiga vindar har splittrat upp blågrönalgernas ytblomningar i insjöarna och till havs

Blågrönalgläget i sjöarna är lugnt för tidpunkten. Även i havsområdena har blågrönalger observerats med hjälp av satellitbilder endast i skikt under vattenytan i östra Finska

Öppna

Inga stora förändringar i algsituationen i de österbottniska landskapen

Under vecka 27 har observationerna av blågröna alger ökat något. Det svalare vädret kan göra läget lugnare, men när vädret blir varmare igen kan förekomsten

Öppna

Torrläggning av odlingsmark

Syftet med torrläggning av odlingsmark är att leda bort för mycket vatten från odlingsområdet. Lämplig torrläggning tryggar en god markstruktur och bördighet.

Öppna

Logo ELY-keskus

Rapport om havets tillstånd i Österbotten och Mellersta Österbotten 2022 har publicerats

På sommaren 2022 har kustvattnens vattenkvalitet följts upp på 36 av miljöförvaltningens observationsplatser i havsområdet utanför Österbotten och Mellersta Österbotten. Dessutom genomförs verksamhetsutövarnas obligatoriska kontroller

Öppna

På bilden slår havsvågor mot klipporna.

Det blåsiga vädret har minskat algblomningarna

Observationerna av blågrönalger i sjöarna och kustområdena har minskat denna vecka till följd av det blåsiga vädret. Från havsområdena har man på grund av molnsituationen

Öppna

Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig till havs och i sjöar

Mängden blågrönalger i havsområdena och sjöarna har minskat betydligt denna vecka. I insjöarna och vid kusten har man inte längre observerat mycket rikliga blomningar av

Öppna

Mest blågröna alger i juli, fortfarande enskilda observationer såväl i insjövattnen som vid kusten (landskapen i Österbotten)

Under vecka 35 observerades blågröna alger på NTM-centralen i Södra Österbottens officiella alguppföljningsplats i Ähtärinjärvi. Medborgare har observerat alger i Ähtärinjärvi och under veckoslutet utanför

Öppna

Turkosa förekomsterna av blågrönalger på vatten.

Den mojnande vinden har gjort så att ytblomningarna av blågrönalgerna har ökat

Den här veckan har observationer av blågrönalger gjorts i nästan hela landet. Även om observationerna av blågrönalger har ökat är situationen i insjöarna och vid

Öppna

Vattenvården inom jordbruket

Belastningen på vattendragen från åkerbruket och boskapsskötseln kan minskas på olika sätt. Utöver de traditionella vattenvårdsåtgärderna rekommenderas mer övergripande metoder som också tryggar en god

Öppna

En ny guide har publicerats till stöd för dikningar och vattenrestaureringsprojekt

Guiden ”Vesitalousisännöitsijän opas” (guide för vattenhushållningsdisponenter) har utarbetats i brett samarbete och riktas i synnerhet till disponenter, men också andra som ansvarar för dikningsprojekt eller

Öppna

Isarna i rörelse exceptionellt tidigt i de österbottniska åarna

Det milda vädret och den rikliga nederbörden har satt isarna i rörelse i de österbottniska åarna exceptionellt tidigt denna vinter.  Särskilt i de små åarna

Öppna

Det instabila vädret har hållit algläget i sjöarna lugnt, ytblomningar har observerats till havs

Observationerna av blågrönalger har varit något färre i sjöarna och vid kusten än förra veckan, men blågrönalger kan ändå förekomma blandade i vattnet. Det molniga

Öppna

Fler observationer av blågröna alger än under de föregående veckorna i de österbottniska landskapen

Under vecka 28 har observationerna av blågröna alger ökat på grund av det varma vädret i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Blågröna alger har

Öppna

Snön smälter i sakta mak och vårens flödestopp torde bli liten i de österbottniska landskapen

I de österbottniska landskapen har snötäcket minskat avsevärt under början av april då vädret har varit soligt och temperaturen under dagarna varit ordentligt på plusgrader.  

Öppna

Anmälan om muddring förnyas – vad ändrar?

Anmälan om muddringar och slåtter ändrar den 15 maj 2023. Från och med nu görs anmälan i regionförvaltningens e-tjänst. E-tjänsten Med den nya blanketten kan

Öppna

Blågrönalgläget har försämrats betydligt i insjöarna och vid kusten, även i havsområdena rikligt med blågrönalger

Observationerna av blågrönalger i sjöar och kustområden har fördubblats sedan förra veckan till följd av det varma vädret. Observationer har gjorts till och med i

Öppna

Många nya vattenrestaureringsprojekt i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)

År 2023 startar återigen rikligt med nya projekt i syfte att restaurera vattendrag i de österbottniska landskapen. Sammanlagt över 800 000 euro har beviljats eller

Öppna

På satellitbilden syns gröna virvlar på havsområdet utanför Helsingfors och Porkala.

Observationerna av blågrönalger i insjöarna och havet har ökat under midsommarveckan

Blågrönalgläget i insjöarna är vanligtvis lugnt vilket är typiskt för början av sommaren, även om observationerna av blågrönalger har ökat sedan förra veckan. Vid kusten

Öppna

Observationerna av blågrönalger i insjöarna och vid kusten har ökat något

Blågrönalgläget är fortfarande lugnt, även om observationerna i sjöarna och kustområdena har ökat. På två observationsplatser i insjöarna i södra Finland har det observerats rikligt

Öppna

Gipsansökningen inspirerade odlarna till gemensamma vattenvårdstalkon

I år kunde man ansöka om avgiftsfri gipsbehandling av åkrar i hela Finlands kustområde. Gipsansökningen väckte stort intresse och i och med det utvidgade projektet

Öppna

Kan vi riva dammarna?

Att riva större kraftverksdammar är inte vettigt. Kraftverken producerar utsläppsfri el, som är av betydelse när man försöker dämpa klimatförändringen.

Öppna

Uppföljningen av blågröna alger börjar i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (landskapen i Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbottens alguppföljning börjar denna vecka i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten och den första algöversikten publiceras nästa vecka torsdagen 8.6.2023. I

Öppna

Sommarens algprognos: Varmt och lugnt väder kan göra blomningarna av blågrönalger kraftigare

Algblomningen på våren förbrukar kvävet i havsområdena men fosfornäring blir fortfarande kvar för blågrönalgerna för sommaren. Varmt och lugnt väder kan göra blomningarna av blågrönalger

Öppna

Blågrönalgläget lugnt både i Östersjön och i sjöarna

I början av sommaren har algläget varit lugnt i havsområdena och insjöarna. En del observationer av blågrönalger har gjorts i sjöarna och även för närvarande

Öppna