Julkaistu: 24.2.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Suunnitteletko rannan ruoppausta tai laiturin rakentamista?

Rantamökin omistajilla on erilaisia toiveita mökkirannastaan ja laiturista. Mökkiläisen ei kuitenkaan kannata tilata kaivinkonetta ruoppaamaan rantaa ja tekemään pengertä laituria varten hetken päähänpistosta.

Lupa aluehallintovirastolta vai ilmoitus ELY-keskukseen

Jos suunnittelet tälle keväälle rannan ruoppaustöitä, muistathan tehdä ilmoituksen ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ruoppausilmoituksen tekeminen on maksutonta. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.-31.5. välisenä aikana. Ruoppaus saattaa vaatia myös aluehallintoviraston lupaa.

Ilmoituksen perusteella luvan tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Lupa vaaditaan, jos toimenpiteistä voi aiheutua haittaa esimerkiksi luonnolle ja kalakannoille. Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta.

Pienehkön laiturin voi rakentaa omaan rantaan ilman vesilain mukaista lupaa. Isomman laiturin rakentaminen vaatii yleensä aluehallintoviraston luvan. Ennen rakennuspuuhiin ryhtymistä on hyvä ottaa yhteyttä ELY-keskukseen ja selvittää onko tarpeen hakea lupa.

Ongelmien ja riitojen välttämiseksi hankkeesta on hyvä keskustella ja sopia lähinaapureiden ja vesialueen omistajan kanssa.

Laituria varten voi tarvita myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toimenpideluvan. Sen vuoksi on hyvä olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan tai tarkistaa asia kunnan rakennusjärjestyksestä.

Ilmoita myös vesikasvien niitosta

Kesäaikaan vesikasvillisuuden koneellisesta niitoista kannattaa myös ilmoittaa ELY-keskukselle hyvissä ajoin. Niittoilmoitus on myös tehtävä 30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä. Paras aika niitoille on heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin. Niittojätteet tulee kerätä pois vesistöstä ja läjittää riittävän kauas rannasta.

Ruoppaus- sekä niittoilmoituksen tekemisessä suositellaan käyttämään ymparisto.fi -verkkopalvelun sähköistä ilmoituslomaketta. Neuvoja ilmoituslomakkeen täyttämiseen voi tarvittaessa tiedustella ympäristöasioiden asiakaspalvelusta.

Ranta ei aina olekaan oma

Rantapaikan omistaja saattaa ajatella, että mökkiranta on hänen omaa alueettaan. Yleensä vesialue on osakaskunnan yhteistä vesialuetta, joka ei kuulu rantakiinteistöön. Rannassa voi olla myös vesijättöä, joka ei kuulu kiinteistöön vaan vesialueeseen.

Pieniä toimenpiteitä saa rannassaan kuitenkin tehdä, vaikka ei omistakaan vesialuetta tai vesijättöä. Esimerkiksi vähäisestä ruoppauksesta on ilmoitettava ELY-keskukselle ja vesialueen osakaskunnalle.

Linkit:

Yhteystiedot

Kainuun ELY-keskus
ympäristöasiantuntija Mika Pylvänäinen
p. 0295 023 876, mika.pylvanainen@ely-keskus,fi

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu
p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Kuva: Kainuun ELY-keskus