Julkaistu: 6.4.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Suunnitteletko rannan ruoppausta – muista ilmoittaa ajoissa

Rannan ruoppaustöistä sekä vesikasvillisuuden koneellisesta niitosta tulee ilmoittaa vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusta. Ilmoitukset voi tehdä sähköisellä lomakkeella.

Jos suunnittelet tälle keväälle rannan ruoppaustöitä, muistathan tehdä ilmoituksen ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vrk:ta ennen töiden aloittamista. Ruoppausilmoituksen tekeminen on maksutonta. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.-30.4. välisenä aikana. Jos linnustolle, kalastolle tai virkistyskäytölle ei aiheudu haittaa, voi ruoppauksia tehdä vielä toukokuussakin. Ruoppaus saattaa vaatia myös aluehallintoviraston lupaa.

Ilmoituksen perusteella luvan tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Lupa vaaditaan, jos toimenpiteistä voi aiheutua haittaa esimerkiksi luonnolle ja kalakannoille. Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta.

Ruoppauksen toteuttaja on vastuussa hankkeen lainmukaisuudesta ja aiheuttamistaan haitallisista seurauksista. Ongelmien ja riitojen välttämiseksi on hyvä keskustella ja sopia hankkeesta lähinaapureiden ja vesialueen omistajan kanssa.

Rannan ruoppaus: ohjeita ja lisätietoja ruoppausta suunnitteleville sekä ilmoituslomake (ymparisto.fi)

Ilmoita myös vesikasvien niitosta

Kesäaikaan vesikasvillisuuden koneellisesta niitosta tai poistosta kannattaa myös ilmoittaa ELY-keskukselle hyvissä ajoin. Niittoilmoitus on tehtävä 30 vrk:ta ennen työn aloittamista. Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä. Paras aika niitoille on heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin. Niittojätteet tulee kerätä pois vesistöstä ja läjittää riittävän kauas rannasta.

Ruoppaus- sekä niittoilmoituksen tekemisessä suositellaan käyttämään sähköistä ilmoituslomaketta ymparisto.fi -verkkopalvelussa. Neuvoja ilmoituslomakkeen täyttämiseen voi tarvittaessa tiedustella ympäristöasioiden asiakaspalvelusta.

Vesikasvien poisto ja niitto: ohjeita ja lisätietoja vesikasvien poistosta ja niitosta sekä ilmoituslomake (ymparisto.fi)

Lisätietoja

Kainuun ELY-keskus ympäristöasiantuntija Mika Pylvänäinen,
p. 0295 023 876, mika.pylvanainen@ely-keskus.fi

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Ruoppauskohde

Kuva: Ruoppauskohde © Kainuun ELY-Keskus