Julkaistu: 24.8.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sisävesillä sinilevähavainnot hieman lisääntyneet, merialueiden levätilanne vaihteleva (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sisävesillä sinilevähavaintoja on tehty hieman enemmän kuin viime viikolla. Järvien osalta tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista parempi. Saaristomerellä sinilevää on edelleen paikoin runsaasti etenkin sisäsaaristossa.

Sinilevätilanne on Lounais-Suomen merialueilla ajankohtaan nähden tavanomaista huonompi. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoista neljällä ja Rotarien ylläpitämistä havaintopaikoista kymmenellä on havaittu sinilevää. Havaintoja runsaista sinileväesiintymistä on kolme, mitkä kaikki ovat Saaristomeren sisäsaaristosta. Uudenkaupungin ja Rauman havaintopaikoilla on havaittu hieman sinilevää. Muualta Selkämeren rannikkoalueelta ei ole tehty havaintoja, mutta avomerialueella sinilevää on satelliittikuvien perusteella havaittavissa.

Sisävesillä on havaittu runsaasti sinilevää Kiskon Kirkkojärvellä ja Säkylän Pyhäjärvellä. Hieman levää on havaittu Rymättylän Kirkkojärvellä ja Kemiönsaaren Dragsfjärdenin järvessä.

Tarkemmat levätiedot havaintopisteittäinwww.järviwiki.fi, Havainnot

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakihavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/. Lounais-Suomen sinilevähavainnot -karttasovelluksesta (linkki alla) voi tarkastella kansalaisten ilmoittamia sinilevähavaintoja vuodesta 2003 tähän päivään. Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää myös näyte analysoitavaksi. Levänäytteen lähettämisestä tulee ensin sopia ELY-keskuksen kanssa (0295 022 530).

Linkkejä:

Lisätietoja:

Harjoittelija Karoliina Korkiakoski, puh. 0295 022 530
Ylitarkastaja Sanna Kipinä, puh. 0295 022 879

Kuva: © Karoliina Korkiakoski