Julkaistu: 11.8.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinilevätilanne vaihteleva Saaristomerellä ja Selkämerellä, sisävesissä viime viikkojen kaltainen (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Viime viikonlopun kovien tuulten myötä sinilevät sekoittuivat vesiin ja alkuviikon lämpimän sään seurauksena runsastuivat paikoitellen koko merialueella. Avomerellä sinilevät runsastuivat etenkin Saaristomeren eteläosassa. Sisävesissä sinilevää on tavattu paikoitellen runsaastikin, mutta tilanne on pysynyt pitkälti viime viikkojen kaltaisena.

Merialueiden seurannassa sinilevää havaittiin kuluvan viikon aikana erityisesti Saaristomeren sisä- ja välisaaristossa niin ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla kuin Rotarien ylläpitämillä havaintopaikoillakin. Havainnot vaihtelivat voimakkaasti ja runsaammat leväkasvustot ovat usein hyvin paikallisia. Selkämeren havaintopaikoilla sinilevää esiintyy runsaimmin Rauman edustalla.

Satelliittikuvien perusteella levää on eteläisen Saaristomeren lisäksi runsaasti myös Selkämeren rannikolla. Vaihtelevat tuuliolot vaikuttavat voimakkaasti pintakukintojen kehittymiseen ja sijoittumiseen merialueella. Tyynen ja lämpimän sään myötä Selkämeren avomerialueen sinilevät voivat runsastua nopeastikin.

Sisävesialueilla sinilevää havaittiin tällä viikolla kuudella ELY-keskuksen vakiohavaintopaikalla. Havaintoja tehtiin pääasiassa samoilla järvillä kuin aikaisemmillakin viikoilla ja esiintymät olivat pääasiassa runsaita. Levätilanne voi vaihdella lyhyelläkin aikavälillä, joten veden silmämääräistä tarkistamisesta suositellaan aina ennen uimista.

Tarkemmat levätiedot havaintopisteittäin: www.järviwiki.fi, Havainnot

Runsaatkaan sinileväesiintymät eivät ole harvinaisia vielä tähän aikaan vuodesta ja varsinkin merialueilla sinilevähavaintoja voidaan tehdä pitkälle syksyyn. Sinilevätilanteeseen vaikuttaa hyvin paljon paikalliset sääolot ja tilanne voi muuttua nopeastikin esimerkiksi tuulen vaikutuksesta. Valtakunnallinen sinileväseuranta jatkuu syyskuun loppuun saakka. Vakiohavaintopaikkojen levätilannetta voi siihen asti seurata Järvi&Meriwiki -palvelusta, johon voi myös tallentaa omia levähavaintoja esimerkiksi älypuhelimen selaimessa toimivan Havaintolähetti-verkkosovelluksen avulla (www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/). Varsinais-Suomen ELY-keskukseen voi myös ilmoittaa levähavainnoista numeroon 0295 022 530.

Linkkejä

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Suvi Kiviluoto, puh. 0295 022 088

Ylitarkastaja Heli Perttula, puh. 0295 022 925

Kuva: Veden vihertävä väri johtuu vesimassaan sekoittuneista sinilevistä. © Suvi Kiviluoto