Julkaistu: 21.7.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinilevätilanne rauhallinen vakiohavaintopaikoilla

Tuulinen ja sateinen sää ovat hillinneet sinileväesiintymiä Kaakkois-Suomen vakiohavaintopaikoilla. Rannikkoalueilla on havaittu levää vähäisiä määriä. Leväseurannan sisävesien havaintopaikoista ainoastaan Lappeenrannan Haapajärvellä on runsaasti levää.

Itäisellä Suomenlahdella on satelliittihavaintojen perusteella näkynyt laajalla alueella leväesiintymiä viimeviikolla (13.5.2022). Silti itäisen Suomenlahden vakiohavaintopaikoilla leviä on havaittu vain vähän tällä viikolla. Avomerellä sinileväesiintymät ovat olleet koko kesän voimakkaampia Suomenlahden länsi- ja keskiosissa.

Satelliittikuvissa eteläisellä Saimaalla oli viime viikolla nähtävissä paikoittain vähäisiä leväesiintymiä. Jos lähipäivien sää on helteinen ja tyyni voi levää kertyä uudelleen veden pintaan. Kahdella Saimaan havaintopaikallakin on havaittu alkuviikosta hieman levää.

Pintavedet ovat sekä Suomenlahdella että järvialueilla 20 asteen tuntumassa.

Levähavainnointi kertoo vain havainnointipisteen tilanteesta

Systemaattinen valtakunnallinen levähaittaseuranta aloitettiin kesällä 1998. Sen avulla pyritään saamaan yleiskuva sinilevätilanteesta koko maassa. Seuranta toteutetaan yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, kunnallisten ympäristöviranomaisten ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Sinileväseurantaan kuuluu useita satoja pysyviä havaintopaikkoja eri puolilla maata sisävesillä ja merialueilla. Sinilevätilannetta seurataan havaintopaikoilla viikoittain kesäkuusta syyskuuhun. Sinilevän määrä arvioidaan silmämääräisesti asteikolla 0 (ei levää) – 3 (erittäin runsaasti sinilevää). Sisävesillä havainnoitsijoina toimivat pääasiassa kuntien ympäristö- ja terveysviranomaiset, mutta mukana on myös yksityisiä havainnoitsijoita.

Itämeren sinilevätilanteen kehitystä seuraavat ympäristöviranomaiset ja Suomen ympäristökeskus yhdistäen tietoa tutkimusaluksilta, satelliittikuvista ja Itämerta risteileviltä aluksilta. Sinilevätilannetta seurataan myös perinteisillä havaintoasemilla sekä Rajavartiolaitoksen lentäjien ja koulutettujen havainnoitsijoiden toimesta.

Koska vakiohavaintopaikkaon tietty yksittäinen paikka järven rannalla tai Suomenlahdella, usein esim. uimarannalla, voi sinilevätilanne olla järven toisella rannalla aivan toisenlainen. Etenkin pintaan nousevat levät kulkeutuvat tuulen mukana ja levälautat pakkautuvat vastarannalle, jolloin toisella rannalla vesi voi olla kirkasta. Laajempaa tilannekuvaa levätilanteesta saamme TARKKA-satelliittikuvien avulla.

Yhteyshenkilöt

Vesienhoidonasiantuntija Antti Haapala

s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

puh. 0295 029 103

Tiedottaja Sirpa Skippari 

s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

puh. 0295 029 287