Julkaistu: 9.7.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinilevätilanne rauhallinen Kaakkois-Suomen vesialueilla (Kaakkois-Suomi)

Tuulinen ja sateinen sää on viilentänyt ja sekoittanut vedet ja sinilevätilanne on rauhoittunut.

Kaakkois-Suomen alueen leväseurannan vakiohavaintopaikoilla sinilevämäärät ovat olleet vähäisiä, lukuun ottamatta Lappeenrannan Haapajärveä, jossa leviä on jo runsaasti veteen sekoittuneena. Pintaveden lämpötilat ovat viilenneet ja ovat nyt 16- 22 asteen välillä Kaakkois-Suomen järvillä. Itäisen Suomenlahden rannikolla leviä on havaittu vain hieman tai ei olleenkaan. Voimakkaat tuulet ovat yhä viilentäneet vesiä myös merialueilla. Veden sekoittuminen on laskenut myös pintaveden lämpötilaa, joka merialueilla vaihtelee pohjoisen 12 asteen ja eteläisen rannikon sisälahtien 19 ja 20 asteen välillä. Yleisöhavaintoja sinilevistä ei tällä viikolla ole tullut.

Vesitilanne

Viime viikolla Etelä- Suomeen saatiin runsaita sateita, jotka ovat tasapainottaneet alkukesän vähäsateista tilannetta.  Suurten järvien, kuten Saimaan, vedenkorkeuksien lasku hidastuu hetkeksi sateiden vaikutuksesta, mutta niiden ennustetaan kuitenkin laskevan loppukesällä ajankohdan keskitasojen alapuolelle. Saimaan vedenkorkeus on vielä sateisen ja lauhan talven jäljiltä 10 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenpinta on laskee ennusteiden mukaan vielä10-30 cm elokuun loppuun mennessä.

Kaakkois-Suomen pienissä vesistöissä kesäkuun suurimmat sateet ovat osuneet Simpelejärven valuma-alueelle, jossa on satanut jopa yli 100 mm kesäkuun aikana. Simpelejärven vedenkorkeus onkin noussut hieman ajankohdan keskitason yläpuolelle, kun se kesäkuun alussa oli tavallista alempana.

Kymijoen vesistöalueella kevät ja alkukesä ovat olleet vähäsateisia ja kun lisäksi kevään tulovirtaamat jäivät pieniksi ja viime aikoina haihdunta on ollut runsasta, ovat monien järvien pinnat varsin alhaalla. Kesä-heinäkuun vaihteen suuret sateet muuttivat kuitenkin tilanteen ja ovat nostaneet järvien vedenkorkeuksia tai ainakin hidastaneet merkittävästi kesälle tyypillistä vedenkorkeuden laskua.

Päijänteen pinta on ajankohdan keskimääräisellä tasolla ja vedenkorkeuden ennustetaan laskevan kesälle tyypilliseen tapaan lähiviikkojen aikana. Kalkkisen juoksutusta on huhtikuusta alkaen vähitellen pienennetty ja se on nyt hieman keskimääräistä pienempi. Suuret sateet ovat lisänneet Kymijoen virtaamaa, joka on nyt lähellä ajankohdan keskimääräisiä lukemia.

Verkossa:

Järviwiki:

Levätilanne/Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Havaintolähetti

www.syke.fi
Valtakunnallinen levättilanne
www.ely-keskus.fi
Levatilanne – Kaakkois-Suomi

Lisätietoja

Tiedottaja Sirpa Skippari
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 029 287

Hydrobiologi Jouni Törrönen
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 029 296

Haluan lopettaa tilauksen / Jag vill säga upp min beställning

© Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / © Närings-, trafik- och miljöcentralen