Julkaistu: 9.6.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinilevätilanne rauhallinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Pohjalaismaakunnat)

Viikolla 23 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla ei ole havaittu sinileväesiintymiä. Kuluneen viikon aikana pohjalaismaakunnissa ei ole tehty myöskään kansalaishavaintoja sinilevästä. Valtakunnallisten vakiohavaintopaikkojen lisäksi kansalaisten havainnot tuovat tärkeää lisätietoa alueemme sinilevätarkkailuun. Levähavainnoista voi ilmoittaa Järviwikiin (www.jarviwiki.fi) tai leväpuhelimeen numeroon 0295 027 990.

Alueemme pintavedet ovat tällä hetkellä ajankohtaan nähden hieman keskimääräistä viileämpiä. Ympäristöhallinnon havaintopaikoilla Närpiön Hinjärvellä pintaveden lämpötila on 16,7 astetta ja Lappajärven Halkosaaressa 13,9 astetta.

Olosuhteiden ollessa suotuisat sinilevät voivat aiheuttaa massaesiintymiä. Sinilevät tarvitsevat kasvuunsa valoa ja lämpö edistää niiden kasvunopeutta. Tyyni sää saa levämassan nousemaan veden pintaan helposti havaittavaksi vihertäväksi lautaksi. Rantaan ajautunut sinilevämassa on usein maalimaista ja kosketettaessa se hajoaa eikä jää esimerkiksi tikkuun roikkumaan. Jos vesilasiin otetun näyteveden antaa seistä noin tunnin ja levä nousee veden pinnalle, on kyseessä todennäköisesti sinileväesiintymä. Yleisimmillään sinilevää havaitaan vasta loppukesästä, alkukesäisin veden rantaan kerääntyneet siitepölykasaumat saattavat muistuttaa sinileväesiintymiä. Kesäkuiset sinilevähavainnot eivät kuitenkaan ole tavattomia.

Leväseurantapuhelin 0295 027 990
www.järviwiki.fi