Julkaistu: 25.8.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinilevätilanne parantunut sekä merialueilla että sisävesillä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sinilevätilanne on parantunut varsinkin avomerellä ja viikonlopun runsaat leväkukinnat ovat pääsääntöisesti hajonneet. Sinilevät ovat vähentyneet myös sisävesissä.

Merialueilla sinileväesiintymiä on edelleen havaittu koko Saaristomeren alueella ja Selkämeren eteläosissa, mutta levien määrät ovat vähentyneet monin paikoin. Sinilevää on monin paikoin sekoittuneena veteen, mutta etenkin suojaisimmissa paikoissa kuten lahdissa myös runsaammat pintakasvustot ovat mahdollisia. Porin rannikon lähivesien tilanne on parempi, eikä ELY-keskukselle ole tullut tietoon sinilevähavaintoja. Tiedot perustuvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurantapaikkoihin, Rotarien havaintopisteisiin sekä muihin havaintoihin. Satelliittikuvissa viime viikolla havaitut laajat sinileväesiintymät Saaristomeren ja Selkämeren ulappa-alueilla ovat sekoittuneet veteen, mutta pintakukinnot voivat nousta nopeastikin sään pysyessä tyynenä ja lämpimänä.

Sisävesialueilla tilanne on parantunut viime viikosta. Yleinen kuva sisävesien tilanteesta on rauhallinen, joskin sinilevähavainnot ovat lisääntyneet kesän edetessä ja sitä on paikoin havaittu runsaastikin. Sinilevää on edelleen havaittu kuluvallakin viikolla monissa järvissä, mutta määrät ovat viime viikkoihin verrattuna vähäisempiä. Sisävesillä sinilevätilanne on aina järvikohtainen ja tilanne voi vaihdella nopeastikin, minkä vuoksi järvistä ei voida tehdä suuria yleistyksiä.

Tarkemmat levätiedot havaintopisteittäin: www.järviwiki.fi

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/ . Lounais-Suomen sinilevähavainnot -karttasovelluksesta (linkki alla) voi tarkastella kansalaisten ilmoittamia sinilevähavaintoja vuodesta 2003 tähän päivään. Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää myös näyte analysoitavaksi. Levänäytteen lähettämisestä tulee ensin sopia ELY-keskuksen kanssa (0295 022 530).

Linkkejä:

Lounais-Suomen levätilannekatsaukset, Levätilanne

Järvi-meriwiki (jarviwiki.fi)

Havaintolähetti (jarviwiki.fi)

Lounais-Suomen sinilevähavainnot (karttasovellus)

Valtakunnalliset levätilannekatsaukset (syke.fi)

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Suvi Kiviluoto, puh. 0295 022 088
Ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel, puh. 0295 022 879

Kuva: © Suvi Kiviluoto