Julkaistu: 29.7.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinilevätilanne maltillinen meri- ja sisävesialueilla (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sinilevätilanne on rauhoittunut etenkin avomerialueilla tuulisen sään vuoksi. Sisävesialueilla tilanne on ajankohtaan nähden tavanomainen.

Merialueilla Saaristomeren ulkosaaristossa sinileviä ei havaittu kuluvalla viikolla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurannassa. Sen sijaan rajavartiosto havaitsi vähäisiä määriä sinilevää 26.7. Korppoon eteläpuoleisilla merialueilla. Väli- ja sisäsaaristossa sinilevää on paikoitellen runsaasti etenkin suojaisimmissa saariston osissa. Selkämerellä sinileviä havaittiin muun muassa Mannervedellä sekä Rauman edustalla. Tiedot perustuvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurantapaikkoihin, Rotarien havaintopisteisiin sekä muihin havaintoihin. Viimeisin laadukas satelliittikuva on tiistailta 27.7., josta on havaittavissa edelleen laaja sinileväesiintymä Selkämeren ulappa-alueilla. Säiden muututtua epävakaisemmaksi levätilanne todennäköisesti helpottuu Selkämeren ja myös muiden merialueiden osalta.

Sisävesialueilla tilanne on tavanomainen. Suurimmissa osissa järviä sinilevää ei havaittu vakioseurannassa kuluvan viikon aikana. Muutamalla järvellä sinilevää havaittiin vähäisiä tai runsaita määriä.

Tarkemmat levätiedot havaintopisteittäin:
www.järviwiki.fi > Havainnot

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/. Lounais-Suomen sinilevähavainnot -karttasovelluksesta (linkki alla) voi tarkastella kansalaisten ilmoittamia sinilevähavaintoja vuodesta 2003 tähän päivään. Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää myös näyte analysoitavaksi. Levänäytteen lähettämisestä tulee ensin sopia ELY-keskuksen kanssa (0295 022 530).

Linkkejä:

Levätilanne (Ely-keskus.fi)
Järvi-meriwiki  (jarviwiki.fi)
Havaintolähetti(jarviwiki.fi)
Lounais-Suomen sinilevähavainnot (karttasovellus)
Valtakunnalliset levätilannekatsaukset (syke.fi)

Lisätietoja:

Harjoittelija Leevi Ahonen, puh. 0295 022 530
Ylitarkastaja Heli Perttula, puh. 0295 022 925

Kuva: Epävakainen sää on sekoittanut vesiä. © Varsinais-Suomen ELY-keskus