Julkaistu: 31.8.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinilevätilanne jatkuu melko rauhallisena Etelä-Savossa

Sinilevien määrä on pysynyt melko vähäisenä viimeisen kahden viikon aikana Etelä-Savon järvillä. Alueen neljällä valtakunnallisella sinileväseurannan havaintopaikalla on tehty vähäiset sinilevähavainnot Mikkelin Pitkäjärvellä ja Ukonvedellä sekä Pieksämäen Pieksäjärvellä ja Heiniöllä. Viikoilla 34 ja 35 on tullut enää yksittäisiä kansalaishavaintoja sinilevistä. Sinilevätilanteen seuranta jatkuu vielä syyskuun ajan.

Vaihteleva sää voi aiheuttaa nopeita muutoksia sinilevätilanteessa

Epävakainen sää aiheuttaa sen, että levätilanne voi muuttua ja vaihdella paikallisesti nopeastikin. Vähätuulisena ajankohtana sinilevää voi kertyä veden pintakalvolle, kun taas voimakkaat tuulet voivat hajottaa muodostuneet sinileväesiintymät ja sekoittaa levän vesipatsaaseen. Suurilla järvialueilla tuulen aiheuttama aallokko voi kuljettaa sinileviä huomattavankin kaukaa selkävesiltä suojaisiin lahdenpoukamiin, jolloin sinilevien määrä voi hetkellisesti näyttäytyä erittäin runsaanakin.

Viileän ja tuulisen sään vuoksi pintavesien viileneminen on hiukan nopeutunut. Haukivedellä Oravin seurantapaikalla kuun lopussa pintavesi oli 18,2 -asteista ja Kyyveden Haukivuoren Asemanrannalla 17,5 -asteista. Veden lämpötila on ajankohtaan nähden kuitenkin noin 1,5 astetta korkeampi pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Lisätietoa pintavesien lämpötilasta ja muista vesiasioita löytyy vesi.fi-palvelussa.

Tarkkaile levätilannetta ja vältä selvästi leväpitoisen veden käyttöä

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Voimakkaat sinileväkukinnat voivat myös aiheuttaa myrkytysoireita nieltynä tai hengitysteiden kautta. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen p. 0800 147 111.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Etelä-Savon ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Etelä-Savon maakunnan alueella. Ilmoituksia havainnoista voi tehdä sähköpostiosoitteeseen elyesa.levaryhma@ely-keskus.fi. Poikkeuksellisen runsaista levähavainnoista voi toimittaa näytteen myös analysoitavaksi Etelä-Savon ELY-keskukseen.

Kansalaiset voivat lisätä Järviwikiin omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi pintaveden lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Myös havainnot siitä, ettei sinilevää ole, ovat tärkeää tietoa. Havaintojen kirjaaminen on helppoa Havaintolähetti-verkkosivun avulla. Havaintolähetillä voi ilmoittaa havaintoja myös muista veden ominaisuuksista, esimerkiksi näkösyvyydestä. Havaintolähetin käyttö ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista eikä edellytä pakollista kirjautumista.

Linkit:

Yksittäisen levähavainnon tallentaminen Järvi-meriwikiin (jarviwiki.fi)

Havaintojen tallentaminen Havaintolähetin avulla (jarviwiki.fi)

Ohje levähavainnon tekemiseen (jarviwiki.fi)

Sinileväkatsaukset (syke.fi)

Etelä-Savon levätilanne (ely-keskus.fi)

Etelä-Savon levätilanne ja havaintopaikat (jarviwiki.fi)

Valtakunnallinen levätilanne (jarviwiki.fi)

Vesistöjen pintavesien lämpötilat (ymparisto.fi)

Vesitietoa (vesi.fi)

 

Kuva: Järvimaisema ©Etelä-Savon ELY-keskus