Julkaistu: 21.7.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinilevätilanne jatkuu huonona merialueilla, sisävesillä tilanne tavanomaisempi (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sinilevää havaittiin koko Saaristomeren alueella sekä Selkämerellä. Sisävesillä levät ovat hieman runsastuneet viime viikosta. Lämmin ja heikkotuulinen sää voi pahentaa tilannetta.

Merialueilla sinilevää on havaittu vaihtelevassa määrin koko Saaristomeren alueella. Selkämeren rannikolla sinileviä on havaittu Pyhärannan, Rauman ja Eurajoen edustalla. TARKKA-palvelun satelliittikuvissa on havaittavissa pintalauttoja Selkämeren ulappa-alueilla sekä Itämeren pääaltaan pohjoisosissa Saaristomeren eteläpuolella. Viime viikkoon verrattuna levätilanteessa ei Saaristomerellä ja Selkämeren rannikkovesillä ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Lämpimän ja heikkotuulisen sään seurauksena levätilanne voi kuitenkin pahentua nopeastikin ja myös pintalauttoja muodostua. Tiedot perustuvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurantapaikkoihin, Rotarien havaintopisteisiin, satelliittikuviin sekä kansalaisten ilmoittamiin havaintoihin.

Sisävesialueilla tilanne on pysynyt ajankohtaan nähden tavanomaisempana, joskin levät ovat hieman runsastuneet viime viikosta. Levää havaittiin viidellä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen havaintopaikalla. Tarkemmat järvikohtaiset tiedot voi tarkistaa Järviwikistä. Järvissä sinilevätilanne on aina järvikohtainen ja tilanne voi vaihdella nopeastikin, minkä vuoksi järvistä ei voida tehdä suuria yleistyksiä.

Tarkemmat levätiedot havaintopisteittäin: Jarviwiki.fi, Havainnot

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/. Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää myös näyte analysoitavaksi. Levänäytteen lähettämisestä tulee ensin sopia ELY-keskuksen kanssa (0295 022 530).

Linkkejä

Lisätietoja

  • Suunnittelija Leevi Ahonen, puh. 0295 022 034
  • Johtava asiantuntija Janne Suomela, puh. 0295 022 947