Julkaistu: 20.7.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinilevätilanne hieman parantunut Lounais-Suomen alueella (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Epävakainen sää on hillinnyt sinileväesiintymien muodostumista Lounais-Suomessa ja sinilevähavaintoja on tehty hieman vähemmän kuin edeltävällä viikolla. Tilanne on ajankohtaan nähden tavanomainen. Runsaita ja erittäin runsaita sinileväesiintymiä on vakioseurannassa havaittu ainoastaan sisävesillä. Merialueilla sinilevää on havaittu vähäisiä määriä.

Vakioseurannassa vähäisiä määriä sinilevää on havaittu kuudella merialueiden havaintopaikalla. Rotareiden ylläpitämistä havaintopaikoista kuudella on havaittu vähäinen määrä sinilevää. Sekä vakioseurannan että Rotareiden sinilevähavainnot on tehty pääasiassa Saaristomeren alueella. Viime viikkoon verrattuna sinilevätilanne on merialueilla hieman parantunut ja ajankohtaan nähden tavanomainen. Järvi-meriwikiin ja vesi.fi sivustolle on tallennettu muutamia kansalaishavaintoja vähäisistä ja runsaista sinileväesiintymistä Selkämereltä sekä Saaristomereltä.

Sisävesien sinilevätilanne on myös hieman parempi kuin viime viikolla. Vakioseurannassa sinilevähavaintoja on tehty kolmelta järveltä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella. Rymättylän Kirkkojärvellä on havaittu erittäin runsaasti sinilevää. Salon Ylisjärvellä sekä Kiskon Kirkkojärvellä on tehty havainnot runsaista sinileväesiintymistä.

Tiedot perustuvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurantapaikkoihin, Rotarien havaintopisteisiin, satelliittikuviin sekä kansalaisten ilmoittamiin havaintoihin.

Tarkemmat levätiedot havaintopisteittäin: www.järviwiki.fi , Havainnot

Vaikka epävakainen sää on rauhoittanut sinilevätilannetta, voi veteen sekoittuneena edelleen olla monin paikoin runsaasti sinilevää. Aurinkoinen, lämmin ja tyyni sää voi jälleen runsastuttaa sinileväesiintymiä ja nostaa ne pintaan, mutta sinileväkukintojen muodostumiseen vaikuttavat myös muut vallitsevat sääolot. Sinilevätilanne voi myös muuttua hyvin nopeasti tuulen suunnan vaihtuessa, minkä vuoksi esimerkiksi veden uintikelpoisuus tulee aina arvioida ensisijaisesti paikan päällä.

Vähäinen määrä sinilevää ei yleensä ole este veden käyttämiselle, kunhan veden käyttöön kiinnittää erityistä huolellisuutta. Vettä ei tule niellä ja uimisen jälkeen on suositeltavaa peseytyä iho-oireiden välttämiseksi. Vettä, jossa on silminnähden runsaasti sinilevää, ei pidä käyttää talousvetenä, saunavetenä tai syötävien kasvien kasteluvetenä eikä se sovellu uimiseen. Lapsien ja lemmikkien päästämistä sinileväpitoiseen rantaveteen on syytä välttää, sillä lapset ja lemmikit voivat juoda sinileväpitoista vettä. Sinileväkukinta näkyy aluksi vedessä vihertävinä tikkuina, hippusina tai palleroina. Lopulta sinilevä kohoaa veden pinnalle muodostaen viiruja ja lauttoja. Rantaan kasautuessaan sinilevä saattaa muodostaa paksun kerroksen, joka kuivuessaan muuttuu sinivihreäksi. Sinilevistä muodostuneet lautat tai massat hajoavat kepillä koskettaessa hippusiksi, eivätkä takerru tikkuun.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/. Lounais-Suomen sinilevähavainnot -karttasovelluksesta (linkki alla) voi tarkastella kansalaisten ilmoittamia sinilevähavaintoja vuodesta 2003 tähän päivään. Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää myös näyte analysoitavaksi. Levänäytteen lähettämisestä tulee ensin sopia ELY-keskuksen kanssa (0295 022 530).

Linkkejä:

Levätilanne (Ely-keskus.fi)

Järvi-meriwiki (jarviwiki.fi)

Havaintolähetti (jarviwiki.fi)

Lounais-Suomen sinilevähavainnot (karttasovellus)

Valtakunnalliset levätilannekatsaukset (syke.fi)

 

 

Lisätietoja:

Harjoittelija Karoliina Korkiakoski, puh. 0295 022 530

Ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel, puh. 0295 022 879

 Kuva: Suvi Kiviluoto