Julkaistu: 13.7.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinilevätilanne heikentynyt sekä merialueilla että sisävesillä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sinilevää on havaittu ajankohtaan nähden tavanomaista enemmän sekä merialueilla että sisävesillä. Sisävesillä on paikoitellen havaittu erittäin runsaita sinileväesiintymiä. Lounais-Suomen merialueilla sinilevähavaintoja tehtiin kuluvan viikon aikana Saaristomeren sisä- ja välisaaristossa. Myös Selkämeren rannikon havaintopaikoilla on tehty sinilevähavaintoja.

Merialueiden vakioseurannassa sinilevää on kuluvan viikon aikana havaittu runsaita määriä Uudenkaupungin Mannervedellä, Naantalin Mynälahdella ja Kaarinan Harvaluodon havaintopaikalla. Vähäisiä määriä sinilevää on havaittu kuudella merialueiden havaintopaikalla. Lisäksi Rotareiden ylläpitämillä havaintopaikoilla kaikkiaan yhdeksällä on tehty havaintoja vähäisistä sinilevämääristä pääasiassa Saaristomeren puolella. Sinilevätilanne on ajankohtaan nähden keskimääräistä huonompi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen merialueilla ja satelliittikuvista sinilevää on nähtävissä Saaristomeren lisäksi myös Selkämerellä. Myös Järvi-meriwikiin ja vesi.fi sivustolle on kuluneen viikon aikana tallennettu useita kansalaishavaintoja vähäisistä ja runsaista sinileväesiintymistä sekä Selkämereltä että Saaristomereltä.

Myös sisävesillä tilanne on heikentynyt viime viikkoisesta. Sisävesien vakioseurannassa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen havaintopisteillä sinilevää on havaittu erittäin runsaasti Salon Ylisjärvellä ja Rymättylän Kirkkojärvellä. Vähäisiä määriä sinilevää on havaittu neljällä sisävesien havaintopaikalla. Lämpimän sään jatkuessa sinileväkukinnot voivat edelleen runsastua niin sisävesillä kuin merialueellakin. Järviwiki.fi ja vesi.fi sivustoille on ilmoitettu kansalaishavaintoja vähäisistä ja runsaista levämääristä myös sisävesillä.

Tiedot perustuvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurantapaikkoihin, Rotarien havaintopisteisiin, satelliittikuviin sekä kansalaisten ilmoittamiin havaintoihin.

Tarkemmat levätiedot havaintopisteittäin: www.järviwiki.fi > Havainnot

Aurinkoinen ja lämmin sää voi runsastuttaa sinileväesiintymiä, mutta sinileväkukintojen muodostumiseen vaikuttavat myös muut vallitsevat sääolot. Sinilevätilanne voi myös muuttua hyvin nopeasti tuulen suunnan vaihtuessa, minkä vuoksi esimerkiksi veden uintikelpoisuus tulee aina arvioida ensisijaisesti paikan päällä.

Vähäinen määrä sinilevää ei yleensä ole este veden käyttämiselle, kunhan veden käyttöön kiinnittää erityistä huolellisuutta. Vettä ei tule niellä ja uimisen jälkeen on suositeltavaa peseytyä iho-oireiden välttämiseksi. Vettä, jossa on silminnähden runsaasti sinilevää, ei pidä käyttää talousvetenä, saunavetenä tai syötävien kasvien kasteluvetenä eikä se sovellu uimiseen. Lapsien ja lemmikkien päästämistä sinileväpitoiseen rantaveteen on syytä välttää, sillä lapset ja lemmikit voivat juoda sinileväpitoista vettä. Sinileväkukinta näkyy aluksi vedessä vihertävinä tikkuina, hippusina tai palleroina. Lopulta sinilevä kohoaa veden pinnalle muodostaen viiruja ja lauttoja. Rantaan kasautuessaan sinilevä saattaa muodostaa paksun kerroksen, joka kuivuessaan muuttuu sinivihreäksi. Sinilevistä muodostuneet lautat tai massat hajoavat kepillä koskettaessa hippusiksi, eivätkä takerru tikkuun.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/. Lounais-Suomen sinilevähavainnot -karttasovelluksesta (linkki alla) voi tarkastella kansalaisten ilmoittamia sinilevähavaintoja vuodesta 2003 tähän päivään. Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää myös näyte analysoitavaksi. Levänäytteen lähettämisestä tulee ensin sopia ELY-keskuksen kanssa (0295 022 530).

Linkkejä:

 

 

Lisätietoja:

 

 

 

Harjoittelija Karoliina Korkiakoski, puh. 0295 022 530

Ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel, 0295 022 879

Kuva: Runsas sinileväesiintymä. © Sanna Kipinä-Salokannel