Julkaistu: 14.7.2022

Sinilevätilanne heikentynyt merialueilla huomattavasti, sisävesillä tilanne rauhallinen

Sinilevähavainnot ovat runsastuneet huomattavasti sekä rannikolla että avomerellä. Havainnot ovat lisääntyneet niin Suomenlahdella kuin Pohjanlahdellakin. Sisävesien sinilevätilanne on pysynyt keskimääräistä parempana, vaikka havainnot ovat hieman lisääntyneet lämpimämmän sään seurauksena.

Sisävesien tilanne edelleen keskimääräistä parempi

Keskimääräistä parempi sinilevätilanne jatkuu sisävesillä. Valtakunnallisen sinileväseurannan havaintopaikoilla tilanne on hieman heikentynyt lämpötilojen nousun myötä. Toisaalta osalla havaintopaikoista sinilevätilanne on parantunut edellisestä viikosta.

Erittäin runsaasti sinilevää on havaittu vain yhdellä valtakunnallisella havaintopaikalla Vaalan Rokuanjärvessä. Runsaasti levää on havaittu viidellä ja vähän 27 havaintopaikalla. Viimeisen viikon aikana kansalaisilta on tullut järvi-meriwikin havaintolähetti-palvelun ja vesi.fi:n karttapalvelun kautta 143 havaintoa, joista 99:ssa on havaittu sinilevää.

Järvien ja jokien vedet ovat ajankohtaan nähden keskimääräistä lämpimämpiä koko Suomessa, Pohjois-Suomessa jopa 2–3 astetta lämpimämpiä. Etelä- ja Keski-Suomessa pintaveden lämpötilat ovat 20–25 astetta, maan pohjoisosissa 19–25 ja pohjoisimmassa Lapissa 13–18 astetta.

Merialueilla runsaasti sinilevähavaintoja

Sinilevähavainnot ovat lisääntyneet huomattavasti viime viikosta merialueilla. Tällä viikolla on tehty selvästi enemmän havaintoja kuin tähän aikaan viime vuosina. Havainnot ovat lisääntyneet selvästi koko Suomen rannikkoalueilla, erityisesti Perämerellä ja Pohjanlahdella, joissa sekä vähäiset että runsaat havainnot ovat lisääntyneet viime viikkoon verrattuna.

Alkuviikon satelliittikuvissa on havaittu runsaasti sinilevälauttoja Suomenlahden avomerialueilla Ahvenanmaan eteläpuolelta aina Suursaareen asti. Selkämerellä sinilevälauttoja esiintyy osittain veteen sekoittuneena Ahvenanmaan pohjoispuolella sekä Selkämeren Suomen puoleisella avomerialueella rannikon suuntaisena vyöhykkeenä Merenkurkkuun saakka.

Meriveden lämpötila on noussut hieman viime viikosta Perämerellä ja Suomenlahdella. Muiden merialueiden lämpötilat ovat pysyneet samoina. Ilmatieteen laitoksen Meripalvelujen mukaan meriveden pintalämpötila on Perämerellä 17–19 astetta, Selkämerellä 17–18 astetta, Saaristomerellä 18–19 astetta ja Suomenlahdella 18–20 astetta.

Kartta leväseurannan havainnoista katsausviikolla

Satelliittihavaintoja levätilanteesta voi seurata päivittäin Syken TARKKA-palvelusta.

Syke seuraa sinilevien esiintymistä osana ympäristön tilan seurantaa

Valtakunnallinen sinileväseuranta toteutetaan osana ympäristön tilan seurantaa yhteistyössä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset), kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten sekä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kesken. Myös Suomen rotarit on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa.

Avomerialueiden sinilevätilanteesta saadaan tietoa pääasiassa satelliittihavainnoista, mutta myös Rajavartiolaitokselta, merentutkimusalus Arandalta, Utön ilmakehän ja merentutkimusaseman automaattisesta kuvantamislaitteesta sekä risteily- ja kauppalaivoilta (MS Finnmaid ja MS Silja Serenade), joihin on asennettu Alg@line-mittauslaitteisto. Avomerialueiden osalta sinilevälauttojen ajelehtimisennusteita laaditaan yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen Meripalveluiden kanssa.

Sinileväseuranta perustuu pintaveteen nousseiden sinileväesiintymien havainnointiin, ja sen tarkoitus on antaa yleiskuva sinilevätilanteesta eri vesistöissä. Seurantaan kuuluu yli 400 vakiohavaintopaikkaa eri puolilla maata sisävesillä ja rannikolla sekä saaristossa.

Syke tiedottaa yleisestä valtakunnallisesta sinilevätilanteesta viikoittain joka torstai kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka. Valtakunnalliseen sinileväseurantaan liittyvä viikoittainen levätiedotus aloitettiin vuonna 1998.

Terveyshaittoja voi tulla useista sinilevien tuottamista yhdisteistä

Sinileväesiintymät voivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevät tuottavat useita erilaisia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa oireita. Osa sinilevistä voi tuottaa maksa- tai hermomyrkkyjä, mutta suuri osa uimareille aiheutuneista oireista saattaa johtua myös muista yhdisteistä.

Etenkin pienet lapset ja lemmikkieläimet tulee pitää poissa sinileväisestä vedestä. Sinileväistä vettä ei saa käyttää löyly-, pesu- tai kasteluvetenä. Myrkytysepäilyissä tulee hakeutua lääkäriin tai lemmikkieläin tulee viedä eläinlääkäriin. Myrkytystietokeskus antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset.

Ilmoita sinilevähavaintosi Järvi-meriwikiin

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä voit perustaa oman havaintopaikan ja tallentaa sille sinilevähavaintoja tai tehdä yksittäisiä havaintoja vesistöillä liikkuessa. Havainnot voi toimittaa älypuhelimissakin toimivan Havaintolähetti-sovelluksen avulla. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella sinilevähavaintokartalla ja tukevat valtakunnallista sinilevätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.

Järvi-meriwiki on verkkopalvelu, jota tuotetaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Palvelusta löytyvät perustiedot kaikista yli hehtaarin kokoisista järvistämme ja Itämeren eri alueet. Käyttäjät voivat jakaa palvelussa muun muassa valokuvia ja muita havaintoja.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit, joten runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

Sinilevähavainnot myös Itämeri.fi- ja Vesi.fi -palveluissa

Itämeri.fi ja Vesi.fi -palveluissa esitettävät sinileväkartat yhdistävät samaan näkymään Järvi-meriwikiin ilmoitetut sinilevähavainnot, Helsingin kaupungin uimarantojen sinilevähavainnot ja Syken satelliittitulkintoihin perustuvat sinilevähavainnot viimeisten kolmen päivän ajalta.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja ja sitä kasautuu rantaveteen. Keväällä vedessä saattaa esiintyä myös kellertävää havupuiden siitepölyä. Sinilevästä poiketen siitepölyä esiintyy veden pinnan lisäksi myös esimerkiksi laiturin tai pihakalusteiden päällä.

Sinilevämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesiastiassa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Sinileväkukintojen kesän riskiarvio

Sinilevätilannekooste

Satelliittihavaintoja

Lisätietoja

(Puhelimitse klo 13–15)

Sisävesiltä

Merialueilta

Rannikon sinilevähavainnot

  • Tohtoriopiskelija Danielle Bansfield, Suomen ympäristökeskus Syke, puh. 0295 251 934, etunimi.sukunimi@syke.fi (15.7. asti)
  • Korkeakouluharjoittelija Jonna Kangas, Suomen ympäristökeskus Syke, puh. 0295 252 267, etunimi.sukunimi@syke.fi (18.7. alkaen)

Avomeren sinilevähavainnot

Itämeren tila

Viestintä

Kuvateksti: Satelliittikuvissa havaittiin keskiviikkona 13.7.2022 Suomenlahdella suuria sinilevälauttoja Porvoo-Loviisa-alueen eteläpuolella.