Julkaistu: 29.6.2023

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Sinilevätilanne heikentynyt huomattavasti sisävesillä ja rannikolla, myös merialueilla runsaasti sinilevää

Järviltä ja rannikolta tehdyt sinilevähavainnot ovat kaksinkertaistuneet viime viikosta lämpimän sään seurauksena. Havaintoja on tehty jopa maan pohjoisosissa. Myös Suomen avomerialueilla on havaittu runsaasti pinnanalaista sinilevää, ja osa kukinnasta on noussut jo pintaan Suomenlahdella.

Lämpimien sääolosuhteiden vuoksi sinilevähavaintojen määrä on lisääntynyt huomattavasti viime viikosta. Sinilevähavaintoja on tällä viikolla tehty niin sisävesissä kuin rannikolla selvästi enemmän kuin ajankohdalle on tyypillistä. Aiempaan verrattuna myös pohjoisosissa maata on havaittu sinilevää.

Sisävesien ja rannikon havaintopaikoilla sinilevähavainnot ovat viime viikkoon verrattuna kaksinkertaistuneet. Myös kansalaisilta on saatu havaintoja sinilevistä eri puolilta Suomea.

Runsaasti sinilevää on havaittu seitsemällä ja hieman sinilevää 42:lla sisävesien havaintopaikalla ympäri Suomea. Pohjoisin havainto on Etelä-Lapista Posiolta. Rannikon havaintopaikoista viidellä on havaittu runsaasti ja viidellätoista hieman sinilevää. Pohjoisimmat havainnot rannikolta ovat Oulun ja Iin edustalta, joissa molemmissa levää on tavattu runsaasti.

Satelliittikuvilta on havaittu avomerialueilla runsaasti sinilevää pinnan alaisissa kerroksissa Suomenlahdella, Itämeren pääaltaalla ja Ahvenanmerellä. Suomenlahdella sinileväalueet ovat laajentuneet ja siirtyneet viikon aikana lähemmäksi Suomen rannikkoa. Osa sinilevästä on jo noussut pintaan Suomenlahden suulta Suursaareen ulottuvalla alueella.

Lähipäiville on luvattu hieman viilenevää kesäsäätä, mikä voi hillitä sinileväkukintojen kehittymistä. Toisaalta osaan maata ennustetut sade- ja ukkoskuurot voivat lisätä vesistöihin valuvaa ravinnekuormaa ja osaltaan edistää sinileväkukintojen runsastumista.

Kartta havainnoista

Syke seuraa sinilevien esiintymistä osana ympäristön tilan seurantaa

Valtakunnallinen sinileväseuranta toteutetaan osana ympäristön tilan seurantaa yhteistyössä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset), kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten sekä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kesken. Myös Suomen rotarit on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa.

Sinileväseuranta perustuu pintaveteen nousseiden sinileväesiintymien havainnointiin, ja sen tarkoitus on antaa yleiskuva sinilevätilanteesta eri vesistöissä. Seurantaan kuuluu yli 400 vakiohavaintopaikkaa eri puolilla maata sisävesillä ja rannikolla sekä saaristossa.

Avomerialueiden sinilevätilanteesta saadaan tietoa pääasiassa satelliittihavainnoista, mutta myös Rajavartiolaitokselta, merentutkimusalus Arandalta, Utön ilmakehän- ja merentutkimusaseman automaattisesta kuvantamislaitteesta sekä risteily- ja kauppalaivoilta (MS Finnmaid ja MS Silja Serenade), joihin on asennettu Alg@line-mittauslaitteisto. Avomerialueiden osalta sinilevälauttojen ajelehtimisennusteita laaditaan yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen meripalveluiden kanssa.

Syke tiedottaa yleisestä valtakunnallisesta sinilevätilanteesta viikoittain joka torstai kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka. Valtakunnalliseen sinileväseurantaan liittyvä viikoittainen levätiedotus aloitettiin vuonna 1998.

Terveyshaittoja voi tulla useista sinilevien tuottamista yhdisteistä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan sinileväesiintymät voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevät tuottavat useita erilaisia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa oireita. Osa sinilevistä voi tuottaa maksa- tai hermomyrkkyjä, mutta suuri osa uimareille aiheutuneista oireista saattaa johtua myös muista yhdisteistä.

Etenkin pienet lapset ja lemmikkieläimet tulee pitää poissa sinileväisestä vedestä. Sinileväistä vettä ei saa käyttää löyly-, pesu- tai kasteluvetenä. Myrkytysepäilyissä tulee hakeutua lääkäriin tai lemmikkieläin tulee viedä eläinlääkäriin. Myrkytystietokeskus antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset.

Tietoa sinilevien aiheuttamista terveyshaitoista:

Ilmoita sinilevähavaintosi Järvi-meriwikiin

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä voit perustaa oman havaintopaikan ja tallentaa sille sinilevähavaintoja tai tehdä yksittäisiä havaintoja vesistöillä liikkuessa.

Havainnot voi toimittaa älypuhelimissakin toimivan Havaintolähetti-sovelluksen avulla. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella sinilevähavaintokartalla ja tukevat valtakunnallista sinilevätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.

Järvi-meriwiki on verkkopalvelu, jota tuotetaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Palvelusta löytyvät perustiedot kaikista yli hehtaarin kokoisista järvistämme ja Itämeren eri alueet. Käyttäjät voivat jakaa palvelussa muun muassa valokuvia ja muita havaintoja.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit, joten runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja ja sitä kasautuu rantaveteen. Keväällä vedessä saattaa esiintyä myös kellertävää havupuiden siitepölyä. Sinilevästä poiketen siitepölyä esiintyy veden pinnan lisäksi myös esimerkiksi laiturin tai pihakalusteiden päällä.

Sinilevämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesiastiassa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Sinilevähavainnot myös Itämeri.fi- ja Vesi.fi-palveluissa

Itämeri.fi- ja Vesi.fi-palveluissa esitettävät sinileväkartat yhdistävät samaan näkymään Järvi-meriwikiin ilmoitetut sinilevähavainnot, Helsingin kaupungin uimarantojen sinilevähavainnot ja Syken satelliittitulkintoihin perustuvat sinilevähavainnot viimeisten kolmen päivän ajalta.

Linkit

Sinileväkukintojen kesän 2023 riskinarvio

Satelliittikuvien karttapalvelu TARKKA

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja sinilevätilanteesta
Puhelimitse klo 13–15

Itämeren tila: puh. 050 5693 297 tai yritysnumero 0295 251 314

Sisävedet: puh. 050 5734 347 tai yritysnumero 0295 251 326

Satelliittihavainnot: puh. 050 4707 576 tai yritysnumero 0295 251 329, s-posti: EOtuki@syke.fi

Tytti Juusti, viestintäharjoittelija, p. 0295 252 323, etunimi.sukunimi@syke.fi

Katri Haatainen, viestintäasiantuntija, p. 0295 251 135, etunimi.sukunimi@syke.fi

Kuvateksti: Sinilevää on havaittu Suomenlahdella Sentinel-satelliittien kuvilla sekä pinnanalaisissa kerroksissa että paikoin myös pinnassa.