Julkaistu: 29.6.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinilevät runsastuneet Saaristomerellä, sisävesialueilla tilanne viime viikon kaltainen

Sinilevähavainnot Lounais-Suomen merialueella ovat lisääntyneet. Järvien osalta tilanne on pysynyt ajankohtaan nähden tyypillisenä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurannassa runsaita sinileväesiintymiä on havaittu sekä Saaristomerellä että sisävesialueilla.

Merialueilla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurannassa sinilevää on havaittu vähäisiä määriä Kustavin rannikkoalueella ja Uudenkaupungin Mannervedellä. Rauman edustan ja Kaarinan Harvaluodon havaintopaikoilla sinilevää on vakioseurannassa havaittu runsaasti. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen merialueilla sinilevätilanne on ajankohtaan nähden hieman keskimääräistä huonompi. Satelliittikuvista sinilevää on havaittu Gullkronan selällä ja Saaristomeren eteläpuolisella avomerialueella sinilevää on runsaasti havaittavissa laajalla alueella. Selkämerellä sinilevätilanne on rauhallinen.

Sisävesialueilla sinilevää on havaittu ELY-keskuksen havaintopisteillä vähäinen määrä Köyliönjärvessä Säkylässä ja runsaasti Salon Ylisjärvellä.

Järviwiki.fi ja vesi.fi sivustoille on ilmoitettu kansalaishavaintoja vähäisistä ja runsaista levämääristä sekä sisävesillä että merialueilla.

Tiedot perustuvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurantapaikkoihin, Rotarien havaintopisteisiin, satelliittikuviin sekä kansalaisten ilmoittamiin havaintoihin.

Tarkemmat levätiedot havaintopisteittäin: www.järviwiki.fi > Havainnot

Aurinkoinen ja lämmin sää voi runsastuttaa sinileväesiintymiä, mutta sinileväkukintojen muodostumiseen vaikuttavat myös muut vallitsevat sääolot. Sinilevätilanne voi myös muuttua hyvin nopeasti tuulen suunnan vaihtuessa, minkä vuoksi esimerkiksi veden uintikelpoisuus tulee aina arvioida ensisijaisesti paikan päällä.

Vähäinen määrä sinilevää ei yleensä ole este veden käyttämiselle, kunhan veden käyttöön kiinnittää erityistä huolellisuutta. Vettä ei tule niellä ja uimisen jälkeen on suositeltavaa peseytyä iho-oireiden välttämiseksi. Vettä, jossa on silminnähden runsaasti sinilevää, ei pidä käyttää talousvetenä, saunavetenä tai syötävien kasvien kasteluvetenä eikä se sovellu uimiseen. Lapsien ja lemmikkien päästämistä sinileväpitoiseen rantaveteen on syytä välttää, sillä lapset ja lemmikit voivat juoda sinileväpitoista vettä. Sinileväkukinta näkyy aluksi vedessä vihertävinä tikkuina, hippusina tai palleroina. Lopulta sinilevä kohoaa veden pinnalle muodostaen viiruja ja lauttoja. Rantaan kasautuessaan sinilevä saattaa muodostaa paksun kerroksen, joka kuivuessaan muuttuu sinivihreäksi. Sinilevistä muodostuneet lautat tai massat hajoavat kepillä koskettaessa hippusiksi, eivätkä takerru tikkuun.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/. Lounais-Suomen sinilevähavainnot -karttasovelluksesta (linkki alla) voi tarkastella kansalaisten ilmoittamia sinilevähavaintoja vuodesta 2003 tähän päivään. Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää myös näyte analysoitavaksi. Levänäytteen lähettämisestä tulee ensin sopia ELY-keskuksen kanssa (0295 022 530).

Linkkejä:

Levätilanne (Ely-keskus.fi)

Järvi-meriwiki (jarviwiki.fi)

Havaintolähetti (jarviwiki.fi)

Lounais-Suomen sinilevähavainnot (karttasovellus)

Valtakunnalliset levätilannekatsaukset (syke.fi)

Lisätietoja:

Harjoittelija Karoliina Korkiakoski, puh. 0295 022 530

Ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel, puh. 0295 022 879

Kuva: Sanna Kipinä-Salokannel