Julkaistu: 29.6.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinilevät runsastuneet hieman Pirkanmaan vesistöissä

Sinilevät ovat lisääntyneet Pirkanmaalla kesäkuun viimeisellä viikolla. Runsaasti sinilevää on havaittu Sastamalassa Liekovedellä. Vähän sinilevää näkyi seitsemällä seurantapaikalla.

Viikolla 26 Pirkanmaalla havaittiin runsaasti sinilevää Sastamalassa Liekovedellä. Vähän sinilevää havaittiin seitsemällä seurantapaikalla, Pyhäjärvessä Lempäälän Mäyriänrannassa, Nokialla Lehtiniemessä ja Halkoniemessä sekä Maatialanlahdella, Nokian Tottijärvessä, Kangasalan Kirkkojärvessä ja Sastamalan Houhajärvessä.

Virallisten leväseurantapaikkojen lisäksi järviwikiin oli kirjattu sinilevähavaintoja Roineelta, Haltiaselältä, Mahnalanselältä, Jokisjärvestä, Alasjärvestä, Näsijärvestä ja Päijänteeltä.

Järviwikin leväbarometrista näkee, että sinilevähavaintoja on Pirkanmaalla hieman enemmän kuin edellisinä kesinä samaan aikaan. Barometri kuvaa sinilevätilannetta suhteessa aiempiin vuosiin. Se lasketaan joka viikko valtakunnallisen leväseurannan kiinteiden havaintopaikkojen havaintojen perusteella. Alueelliset leväbarometrit löytyvät ELY-keskusten levätilanne-sivuilta. Edellisten vuosien leväbarometrejä voi tarkastella Leväarkistossa.

Sinilevät ovat tärkeä osa vesistöjen pieneliöstöä

Sisävesistä on löydetty noin kymmenen sinileväsukua ja useat niiden lajeista voivat muodostaa myrkyllisiä kantoja.

– Uusimpien tutkimusten mukaan melko vähäinenkin sinileväesiintymä saattaa olla myrkyllinen. Tästä syystä uimista sinileväpitoisessa vedessä tulee välttää. Leväpitoista vettä ei tule käyttää talous- ja löylyvetenä, kertoo ylitarkastaja Anu Peltonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Mikroskooppisen pienet sinilevät eli syanobakteerit tuottavat kasvien tavoin happea yhteyttämällä. Sinilevät kuuluvat vesistöjen peruseliöstöön. Ne voivat elää sekä yksittäisinä soluina että yhdyskuntina.

Runsastuessaan sinileväyhdyskunnat voivat muodostaa veden pinnalle levälauttoja, joita kutsutaan leväkukinnaksi. Koska sinilevät viihtyvät erityisesti lämpimissä ja ravinteikkaissa oloissa, vesien rehevöityminen lisää leväkukintojen esiintymistä. Sinileviä esiintyy kuitenkin myös vähäravinteisissa vesissä.

Lisätietoja Järviwiki:

Levätilanne Pirkanmaalla

Leväarkisto

Havaintolähetti

Pirkanmaan ELY-keskus:

Ylitarkastaja Anu Peltonen, puh. 0295 036 367 anu.peltonen(at)ely-keskus.fi

Kuva: Uimista sinileväpitoisessa vedessä tulee välttää. Kuva: Anne Mäkynen