Julkaistu: 17.6.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinilevärintamalla vielä rauhallista Kaakkois-Suomen vesillä

Viime päivien tuuliset kelit ovat sekoittaneet pintavettä niin, että silminnähtäviä sinileväesiintymiä ei tällä hetkellä ole havaittavissa järvi- eikä merialueilla.

Viime viikolla merialueella havaittuja vähäisiä määriä sinilevää ei enää tällä viikolla ole havaittu, ja merivesi on ollut Itäisellä Suomenlahdella jopa huomattavan kirkasta. Myöskään sisävesiltä ei ole sinilevähavaintoja ilmoitettu, ja viime viikolla havaitut laajat siitepölylautatkin ovat hävinneet tuulisten kelien myötä. Ennustetut helteet kuitenkin lisäävät sinileväkukintojen riskiä seuraavien viikkojen aikana. Tuuliset säät ovat myös laskeneet järvien ja Suomenlahden pintaveden lämpötilaa ja vesi on nyt noin 16-18 asteen lämpöistä niin merialueella kuin sisävesillä.

Vedenpinnat jo laskemaan päin Kymijoella ja Saimaalla

Kymijoen vesistöalueella järvien vedenpinnat nousivat huhti-toukokuussa hyvin korkealle, mutta ovat nyt pääosin laskussa. Viimeisin kahden viikon jakso on ollut hyvin vähäsateinen ja lämmin sää on kasvattanut järvihaihdunnan suureksi.

Päijänteen pinta on noin 35 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella ja aivan tulvarajaksi katsotun tason NN+78,80 m tuntumassa. Näillä näkymin Päijänteen vedenkorkeus ei enää nouse, vaan kääntyy kesäkuun loppuun mennessä hitaaseen laskuun. Korkean vedenpinnan takia juoksutus Kalkkisesta on erittäin suuri. Päijänteen yhteenlaskettu lähtövirtaama säännöstelypadosta ja luonnonkoskesta on noin 380 m3/s, kun se tähän aikaan vuodesta on keskimäärin noin 230 m3/s.

Päijänteen suuren lähtövirtaaman myötä myös Kymijoen virtaama on selvästi tavanomaista suurempi, Kuusankoskella noin 530 m3/s. Virtaama Kymijoessa on jo hieman pienentynyt huippulukemista ja ennusteen mukaan jatkaa pienenemistään, pysyen kuitenkin lähiviikot varsin suurena.

Saimaan vedenpinta on noin 60 cm ajankohdan keskitason yläpuolella.
Vedenkorkeus on kääntynyt hitaaseen laskuun, ja vedenkorkeuden ennustetaan olevan heinäkuun lopulla 10-30 cm alempana. Talvella ja keväällä vedenkorkeuden nousuun on vaikutettu lisäjuoksutuksilla, jotka aloitettiin jo joulukuussa. Juoksutus nostettiin viime viikolla 850 m3/s:iin Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä.

Linkit:

Vesitilanne kartalla (vesi.fi): https://www.vesi.fi/vesitilanne/

Kaakkois-Suomen levätilanne JärviMeriWiki-sovelluksessa:  http://www.jarviwiki.fi/wiki/Lev%C3%A4tilanne/Kaakkois-Suomen_elinkeino-,_liikenne-_ja_ymp%C3%A4rist%C3%B6keskus

Lisätietoja:

Vesienhoidon asiantuntija Ville Räihä
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 029 226

Tiedottaja Sirpa Skippari
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 029 287

Kuva: Merialuilla  tuulet ovat sekoittaneet vedet, sinilevää ei ole havaittu ja siitepölykin on veden kadonnut vedenpinnalta.