Julkaistu: 27.7.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinilevähavaintojen määrä tavanomainen vuodenaikaan nähden Pohjalaismaakunnissa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Viikon 30 aikana sinilevähavainnot ovat lisääntyneet edellisestä seurantaviikosta. Kuitenkin viileämpi ja sateinen sää ovat hillinneet runsaita sinileväesiintymiä sisävesialueilla. Merialueilla taas on havaittu suurimmat määrät sinilevää tältä kesältä. Runsaiden sateiden mukana vesistöihin huuhtoutuneet ravinteet voivat selittää osaltaan tätä ilmiötä. Sinilevätilanne on tavanomainen aiempien vuosien tilastoihin verrattaessa. Ympäristöhallinnon veden lämpötilojen seurantapaikoilla Hinjärvellä veden lämpötila on ollut 26.7 19,5 astetta ja Norra Heplotanilla Oravaisten edustalla 20 astetta, molemmat tavallisia lämpötiloja vuodenaikaan nähden.

Merialueilla Larsmon rannikkoalueella on valtakunnallisessa sinileväseurannassa havaittu hieman sinilevää. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon usealla havaintopaikalla Kokkolan edustalla on havaittu hieman sinilevää. Myös Vaasan edustalla sisäsaaristossa on tehty useita kansalaishavaintoja vähäisistä sinilevämääristä ja Storskäretin edustalla on arvioitu olevan runsaasti sinilevää. Rotarien sinileväseurannassa Kaskisten edustan Vackergrundissa on ollut hieman sinilevää.

Sisävesialueilla valtakunnallisessa sinileväseurannassa on havaittu hieman sinilevää Ähtärinjärven Ähtärinrannan koululla ja Kylmälahden levähdysalueella. Evijärven Sillankorvan leirintäalueella on myös havaittu hieman sinilevää. Kansalaishavainnoissa on ilmoitettu vähäisiä esiintymiä Kuorasjärvellä, Hirvijärven tekojärvellä ja Kätkänjärvellä.

Sinilevien esiintyminen on usein paikallista ja sinilevää voi esiintyä myös muilla kuin yllä mainituilla alueilla. Sinieväseurannan havainnot kertovat tilanteesta havaintopaikalla ainoastaan kyseisenä ajankohtana ja tilanne voi vaihdella nopeasti sääolosuhteiden muuttuessa.

Sinilevät viihtyvät erityisesti ravinteikkaissa ja lämpimissä vesissä. Tyyni, aurinkoinen ja lämmin sää saavat sinileväkukinnat runsastumaan ja nousemaan vesipatsaasta vedenpintaan. Lisäksi runsaiden sateiden myötä vesistöihin valuvat ravinteet luovat leville otolliset lisääntymisolosuhteet. Vähäinen sinilevämäärä esiintyy vedessä vihertävinä tai kellertävinä hiukkasina ja rannalle ajautuessaan se saattaa muodostaa kapeita leväraitoja. Runsaina määrinä sinilevää muodostuu tyynellä ilmalla veteen vihertäviksi tai kellertäviksi levälautoiksi ja sitä kasautuu myös rannoille. Tuulinen sää voi vaikeuttaa sinilevän havaitsemista, koska tuuli saa sinilevälautat hajoamaan vedenpinnalta ja sekoittumaan veden sekaan. Kun sinileväesiintymä on erittäin runsas, se saattaa muistuttaa paksua maalia tai hernerokkaa.

Ennen veteen kastautumista tai sen käyttöä on hyvä tarkkailla vettä mahdollisten leväesiintymien varalta. Jos vedessä on havaittavissa vihertäviä hiukkasia tai vihreäksi värjäytynyttä vettä, on hyvä suorittaa vesilasitesti. Sinilevä nousee seisahtuneessa vedessä noin tunnin kuluessa veden pinnalle. Myös kepillä voi testata, onko kyseessä sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu levä, sinilevä ei taas tartu keppiin roikkumaan. Leväepäilyn kohdatessaan on aina hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta, eikä vettä tule käyttää sauna-, kastelu ja pesuvetenä. Erityisesti pienet lapset ja lemmikkieläimet on syytä pitää poissa leväpitoisen veden lähettyviltä. Sinileväpitoinen vesi saattaa aiheuttaa muun muassa iho-oireita, silmien ärsytystä ja pahoinvointia.

Ajankohtaiset tiedot levätilanteesta löytyvät Järvi-Meriwikistä (www.jarviwiki.fi), jonne myös kansalaiset voivat tallentaa omia havaintojaan. Havaintolähetti-sovelluksella havainnon tallentaminen onnistuu helposti myös puhelimella. Sinilevähavainnoista voi myös ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990.

Lisätietoja:

Leväseurantapuhelin 0295 027 990

Järviwiki

 

Kuva:

Lämpimällä, aurinkoisella ja tyynellä säällä sinilevää esiintyy todennäköisemmin ja runsaammin. Rannalle ajautuessaan runsas sinilevä kertyy tympeänhajuisiksi sinertäviksi juoviksi.