Julkaistu: 22.6.2023

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Sinilevähavainnot lisääntyneet juhannusviikolla sisävesillä ja merellä

Sisävesien sinilevätilanne on alkukesälle tyypillisesti rauhallinen, vaikka sinilevähavainnot ovat lisääntyneet viime viikosta. Rannikolla sinilevää on havaittu hieman keskimääräistä enemmän. Myös merialueilla sinileväkukinnat ovat runsastuneet selvästi, etenkin Porkkalanniemen ja Helsingin eteläpuolella.

Sinilevätilanne on edelleen rauhallinen, vaikka sinilevähavaintojen määrä on lisääntynyt viime viikosta. Kahdella valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesihavaintopaikoista Etelä-Suomessa on havaittu runsaasti sinilevää. Yhdellä järvellä sinilevää on havaittu erittäin runsaasti.

Hieman sinilevää on havaittu 22:lla sisävesien havaintopaikalla, pääosin Etelä- ja Keski-Suomessa, sekä kymmenellä havaintopaikalla pääasiassa Suomenlahden ja Saaristomeren rannikolla. Kansalaisilta on saatu lisäksi kasvavassa määrin havEsikatsele (avaa uuden välilehden)aintoja sinilevistä Etelä- ja Keski-Suomesta sekä Etelä-Pohjanmaalta.

Tilanne on sisävesillä alkukesälle tyypillinen. Rannikolla sinilevää on havaittu hieman enemmän kuin ajankohdalle on tyypillistä. Juhannusviikolla jatkuva lämmin sää saattaa yhä edistää sinileväkukintojen kehittymistä, etenkin jos tuulet pysyvät heikkoina. Myös lähipäiville ennustetut sade- ja ukkoskuurot voivat paikallisesti lisätä vesistöihin tulevaa ravinnekuormaa ja osaltaan edistää sinileväkukintojen runsastumista.

Tämänhetkisten vesistöennusteiden mukaan pintavesien lämpötilan nousu on hidastumassa Etelä-Suomen ja Keski-Suomen pintavesissä, ja loppuviikosta pintavedet voivat jäähtyä reilulla asteella. Pohjois-Suomessa pintavesien lämpötilat edelleen hieman nousevat viikonvaihdetta kohti.

Sinilevän määrä on lisääntynyt selvästi Suomenlahdella sekä Itämeren pääaltaalla. Suomen avomerialueilla sinilevää on havaittu laajalti satelliittikuvista koko Suomenlahden alueella. Suomenlahden keskivaiheilla tyynet olosuhteet ovat kasanneet levää pintalautoiksi. Pintaleväkukinnan painopiste on Porkkalanniemen ja Helsingin eteläpuolisessa ulkosaaristossa sekä avomerellä. Selkämerellä tilanne on vielä ajankohtaan nähden tyypillisesti rauhallinen.

Syke seuraa sinilevien esiintymistä osana ympäristön tilan seurantaa

Valtakunnallinen sinileväseuranta toteutetaan osana ympäristön tilan seurantaa yhteistyössä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset), kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten sekä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kesken. Myös Suomen rotarit on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa.

Sinileväseuranta perustuu pintaveteen nousseiden sinileväesiintymien havainnointiin, ja sen tarkoitus on antaa yleiskuva sinilevätilanteesta eri vesistöissä. Seurantaan kuuluu yli 400 vakiohavaintopaikkaa eri puolilla maata sisävesillä ja rannikolla sekä saaristossa.

Avomerialueiden sinilevätilanteesta saadaan tietoa pääasiassa satelliittihavainnoista, mutta myös Rajavartiolaitokselta, merentutkimusalus Arandalta, Utön ilmakehän- ja merentutkimusaseman automaattisesta kuvantamislaitteesta sekä risteily- ja kauppalaivoilta (MS Finnmaid ja MS Silja Serenade), joihin on asennettu Alg@line-mittauslaitteisto. Avomerialueiden osalta sinilevälauttojen ajelehtimisennusteita laaditaan yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen meripalveluiden kanssa.

Syke tiedottaa yleisestä valtakunnallisesta sinilevätilanteesta viikoittain joka torstai kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka. Valtakunnalliseen sinileväseurantaan liittyvä viikoittainen levätiedotus aloitettiin vuonna 1998.

Terveyshaittoja voi tulla useista sinilevien tuottamista yhdisteistä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan sinileväesiintymät voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevät tuottavat useita erilaisia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa oireita. Osa sinilevistä voi tuottaa maksa- tai hermomyrkkyjä, mutta suuri osa uimareille aiheutuneista oireista saattaa johtua myös muista yhdisteistä.

Etenkin pienet lapset ja lemmikkieläimet tulee pitää poissa sinileväisestä vedestä. Sinileväistä vettä ei saa käyttää löyly-, pesu- tai kasteluvetenä. Myrkytysepäilyissä tulee hakeutua lääkäriin tai lemmikkieläin tulee viedä eläinlääkäriin. Myrkytystietokeskus antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset.

Tietoa sinilevien aiheuttamista terveyshaitoista:

Ilmoita sinilevähavaintosi Järvi-meriwikiin

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä voit perustaa oman havaintopaikan ja tallentaa sille sinilevähavaintoja tai tehdä yksittäisiä havaintoja vesistöillä liikkuessa. Havainnot voi toimittaa älypuhelimissakin toimivan Havaintolähetti-sovelluksen avulla. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella sinilevähavaintokartalla ja tukevat valtakunnallista sinilevätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.

Järvi-meriwiki on verkkopalvelu, jota tuotetaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Palvelusta löytyvät perustiedot kaikista yli hehtaarin kokoisista järvistämme ja Itämeren eri alueet. Käyttäjät voivat jakaa palvelussa muun muassa valokuvia ja muita havaintoja.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit, joten runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja ja sitä kasautuu rantaveteen. Keväällä vedessä saattaa esiintyä myös kellertävää havupuiden siitepölyä. Sinilevästä poiketen siitepölyä esiintyy veden pinnan lisäksi myös esimerkiksi laiturin tai pihakalusteiden päällä.

Sinilevämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesiastiassa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Sinilevähavainnot myös Itämeri.fi- ja Vesi.fi-palveluissa

Itämeri.fi– ja Vesi.fi-palveluissa esitettävät sinileväkartat yhdistävät samaan näkymään Järvi-meriwikiin ilmoitetut sinilevähavainnot, Helsingin kaupungin uimarantojen sinilevähavainnot ja SYKEn satelliittitulkintoihin perustuvat sinilevähavainnot viimeisten kolmen päivän ajalta.

Sinileväkukintojen kesän 2023 riskiarvio:

Satelliittihavaintoja:

Lisätietoja Suomen ympäristökeskuksesta

(Puhelimitse klo 13–15)

Sisävedet, puh. 050 5734 347, yritysnumero 0295 251 326

Itämeren tila, puh. 050 5693297, yritysnumero 0295 251 314

Satelliittihavainnot, puh. 050 4707 576, yritysnumero 0295 251 329, s-posti: EOtuki@syke.fi

Kuva: © AdobeStock