Julkaistu: 26.8.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinilevää vähän Kaakkois-Suomen vesillä

Lappeenrannan Haapajärvellä on hieman sinilevää veteen sekoittuneena. Kaakkois-Suomen muilla vakiohavaintopaikoilla ei sinilevää ole havaittu.

Sinilevätilanne rauhallinen

Viime päivien sateet ja tuulet ovat sekoittaneet vesiä eikä Kaakkois-Suomen sisävesien vakiohavaintopaikoilla ole havaittu sinilevää – lukuun ottamatta Lappeenrannan Haapajärveä, jossa oli vain vähäinen määrä levää veteen sekoittuneena. Itäisellä Suomenlahdella on puuskaiset ja voimakkaat tuulet sekoittaneet sekä rannikko- että ulappavesiä tehokkaasti eikä Kaakkois-Suomen havaintopaikolla ole havaittu sinileviä. Pilvisyys on jo useamman viikon ajan rajoittanut satelliittikuvien käyttöä pintavesien levämäärien arvioinnissa.

Vedet ovat myös hiukan viilenneet sateiden ja tuulten myötä. Keskiarvo kaikista korkeintaan viikon ikäisistä havainnoista oli 15,6 astetta. Saimaalla veden lämpötila oli 16 astetta ja Suomenlahdella Loviisan edustalla veden lämpötila oli enää 17 astetta, mutta pienillä järvillä lämpötila nousee vielä 20 asteen tuntumaan

Vesitilanne

Vuoksen vesistössä ja Kaakkois-Suomen pienillä vesistöalueilla useimpien järvien vedenkorkeudet ovat vuodenaikaan nähden melko tavanomaisia. Alkukesästä erittäin korkealla ollut Saimaan vedenpinta on enää noin 5 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä ja jatkanee laskuaan ainakin syyskuun puoliväliin asti.

Kymijoen vesistöalueella useimpien järvien vedenpinnat ovat vuodenaikaan nähden keskimääräisellä tasolla tai jonkin verran keskimääräistä alempana. Kesä- ja heinäkuu olivat alueella varsin vähäsateisia, mutta elokuun tähänastinen sademäärä on ollut keskimääräistä suurempi. Lähiviikkoina muutokset järvien ja jokien vesitilanteessa ovat ennusteiden mukaan melko vähäisiä.

Päijänteen pinta on laskenut ajankohdan mediaanitasolle ja jatkaa laskuaan, vuodenajalle tyypilliseen tapaan. Myös Päijänteen lähtövirtaama Kalkkisesta ja Kymijoen virtaama ovat vuodenajalle tyypillisiä. Virtaama Kymijoessa pysynee lähiviikot melko lähellä nykyistä lukemaa, noin 250 m3/s.

Mäntyharjun reitillä Vuohijärven pinta ovat runsaat 5 cm alempana kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Järvien vedenkorkeuksien lasku on pysähtynyt.

Lisätietoja

Hydrobiologi Jouni Törrönen
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 029 296

Tiedottaja Sirpa Skippari
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 029 287

Kuva: Kesän kirkkaat sinilevättömät vedet vielä muistissa.