Julkaistu: 28.9.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinilevää oli keskimääräistä vähemmän tänä kesänä Pirkanmaalla – leväseuranta päättyy

Tällä viikolla sinilevää näkyi seitsemällä järvellä Pirkanmaalla. Valtakunnallinen leväseuranta päättyy tänään. Pääosin sinilevää havaittiin tänä kesänä pitkäaikaiskeskiarvoa vähemmän. Vain muutamina viikkoina levää oli keskimääräistä runsaammin.

Viikolla 39 sinilevähavaintoja tehtiin Pirkanmaalla seitsemällä seurantapaikalla, kahdella niistä leviä oli runsaasti.

Runsaasti sinilevää havaittiin Lempäälässä Pyhäjärven Mäyriänrannassa ja Kirkkojärven Lempoisten uimalassa. Vähän sinilevää havaittiin Kangasalan Kirkkojärvellä, Pirkkalassa Pyhäjärven Kranstolpassa, Valkeakoskella Vanajavedessä Sääksmäen siltojen kohdalla, Nokialla Tottijärvessä sekä Pyhäjärven Lehtiniemessä.

Järviwikin leväbarometrin mukaan sinilevähavaintoja on tehty ajankohtaan nähden melko normaali määrä.

Valtakunnallinen leväseuranta ja Pirkanmaan ELY-keskuksen säännöllinen sinilevätilanteesta tiedottaminen loppuu tällä viikolla.  Sinilevätilannetta seurattiin Pirkanmaalla 41 valtakunnallisella havaintopaikalla kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka 18 viikon ajan.

Lisäksi rotarit havainnoivat levätilannetta kuudella paikalla. Havaintopaikat edustivat rehevyydeltään, kooltaan ja vedenlaadultaan erityyppisiä järviä. Seurannan tarkoituksena oli antaa yleiskuva levätilanteesta erilaisissa järvissä.

Sinilevähavaintoja enimmäkseen keskimääräistä vähemmän

19 seurantapaikalla ei havaittu lainkaan sinileviä koko seurantajakson aikana kesällä 2023. Vuosien 1998–2022 pitkäaikaiskeskiarvoon verrattuna leviä oli pääosin keskimääräistä vähemmän.

Vain viikoilla 26, 28 ja 34 leviä oli runsaammin kuin normaalisti. Useimmin havaintoja tehtiin Kangasalan Kirkkojärvessä (14 havaintokerralla).

Lisätietoja

Levätilanne Pirkanmaalla (jarviwiki.fi)

Leväarkisto (jarviwiki.fi)

Havaintolähetti (jarviwiki.fi)

Pintavesien lämpötilat (Vesi.fi) 

Yhteyshenkilö

Pirkanmaan ELY-keskus:

ylitarkastaja Anu Peltonen
puh. 0295 036 367
anu.peltonen@ely-keskus.fi