Julkaistu: 7.7.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinilevä sekoittunut vesikerroksiin sekä merellä että järvissä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sinilevää on edelleen havaittu meri- ja järvialueilla. Havainnot painottuvat Saaristomerelle. Avomerialueen sinileväkasvustot ovat sekoittuneet pintaveteen. Myös järvissä on havaittu vähäisiä määriä sinilevää.

Merialueilla sinilevää havaittiin kuluvan viikon aikana erityisesti Saaristomerellä. Havaintoja tehtiin muun muassa Kemiönsaaren ympäristössä sekä Kaarinan ja Naantalin edustan merialueilla. Havaitut sinilevämäärät ovat kuitenkin olleet pääasiassa vähäisiä eivätkä kasvustot vielä muodosta kelluvia lauttoja. Alkuviikon runsaammat levähavainnot ovat sekoittuneet vesimassaan sateiden ja tuulen myötä. Avomerialueen havaintopisteillä sinilevätilanne on toistaiseksi hyvä. Lämpimän sään jatkuessa ja tuulen tyyntyessä sinilevätilanne voi muuttua nopeastikin. Tiedot perustuvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurantapaikkoihin, Rotarien havaintopisteisiin sekä kansalaisten ilmoittamiin havaintoihin. Ajankohtaan nähden merialueella on tehty sinilevähavaintoja hieman keskimääräistä enemmän.

Myös sisävesialueilla sinilevät ovat sekoittuneet vesiin. Kuluneella viikolla sinileviä on havaittu viime viikkoa useammalla havaintopaikalla. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoista sinilevää havaittiin vähäisiä määriä Ylisjärvellä, Säkylän Pyhäjärvellä ja Littoistenjärvellä. Vaikka havaitut levämäärät ovat olleet vähäisiä, voi lämmin ja tyyni sää muuttaa tilannetta nopeastikin. Sisävesien osalta tilannetta voi kuitenkin luonnehtia ajankohtaan nähden tavanomaiseksi tai jopa hyväksi, sillä edeltävät viikot ovat olleet sinilevähavaintojen osalta rauhallisia.

Tarkemmat levätiedot havaintopisteittäin: www.järviwiki.fi,  Havainnot

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/. Lounais-Suomen sinilevähavainnot -karttasovelluksesta (linkki alla) voi tarkastella kansalaisten ilmoittamia sinilevähavaintoja vuodesta 2003 tähän päivään. Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää myös näyte analysoitavaksi. Levänäytteen lähettämisestä tulee ensin sopia ELY-keskuksen kanssa (0295 022 530).

Linkkejä

Lisätietoja

Ympäristöasiantuntija Suvi Kiviluoto, puh. 0295 022 088

Ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel, puh. 0295 022 879

Kuva: Velkua, Saaristomeri. ©Suvi Kiviluoto