Julkaistu: 27.4.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Simojoen virtaama kääntymässä nousuun

Lapin tulvaennusteet näyttävät edelleen maltillisilta. Osalla havaintoasemista on jo nähtävissä pientä vedenkorkeuden nousua. Lapin alueelle on ennustettu loppuviikoksi sateita, mikä voi näkyä tulvavirtaaman kasvuna erityisesti Simojoella. Kylmä sää viivyttää säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksien nousua.

Simojoen virtaaman odotetaan kääntyvän nousuun lähipäivinä. Tuleva viilenevä sää voi kuitenkin hidastaa tai pysäyttää virtaaman nousun. Lapin alueelle on loppuviikoksi tulossa saderintama, josta suurimmat sadekertymät osuvat Etelä- ja Länsi-Lapin alueelle. Sateet voivat alkuvaiheessa tulla vetenä, mutta sateiden olomuoto voi olla myös räntää tai lunta. Torstain jälkeen sää viilenee ja viikonlopusta on odotettavissa kylmä.

Simojoen tulvahuipun ennustetaan jäävän tavanomaista pienemmäksi ja myös kaksihuippuinen tulva on mahdollinen. Jään lähdön Simossa ennustetaan tapahtuvan seuraavien 3–4 päivän aikana. Simojoella on jo sulia alueita ja jääkansi on heikentynyt.

Muissa Lapin vesistöissä tulvahuippujen ennustetaan edelleen toteutuvan tavanomaisen tulvan suuruisina toukokuun loppupuolella tai touko-kesäkuun vaihteessa. Suurempi todennäköisyys tavanomaista hieman suuremmalle tulvalle on Tornionjoella, jossa lunta on jonkin verran tavanomaista enemmän. Tornionjoella Karungissa jäiden ennustetaan lähtevän toukokuun alkupuolella.

Lapin alueen säännöstellyt järvet alkavat olla kevään alimmissa vedenkorkeuksissa. Kylmä sää viivyttää järvien tulovirtaamien kääntymistä kasvuun, minkä vuoksi säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet pysyttelevät vielä alhaisella tasolla ja ranta-alueet kuivillaan.

Seuraava viranomaisten tulvakokous on 2.5.2023

Lapin ELY-keskuksen tulvasivu

Ajantasainen vesitilannetieto vesi.fi-palvelussa

Tulvakeskuksen tulvatilannepalvelu vesi.fi-palvelussa

 

Kuva: Tengeliönjoki virtaa sulana © Lapin ELY-keskus