Julkaistu: 14.4.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Selvitäänkö kuivin jaloin? Paikkatiedot auttavat tulvariskien hallinnassa

Julkaistu Maanmittauslaitoksen internetsivut 14.4.2021

Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla kevättulva tuli totuttua aikaisemmin. Lapissa odotellaan keskimääräisiä tai sitä pienempiä tulvia. Tilanne vaihtelee eri puolilla Suomea, mutta kaiken kaikkiaan on luvassa varsin tavanomainen kevät tulvien kannalta, Suomen ympäristökeskuksesta arvioidaan. Syken ja ELY-keskusten käytössä ovat Maanmittauslaitoksen ajantasaiset paikkatietoaineistot tulvariskien hallintaan.

Kevään tulvakausi on meneillään, kun sulava lumi ja jää sekä kevätsateet täyttävät jokien uomat.

Tulvat aiheuttavat pahimmillaan merkittävää vahinkoa, joten ELY-keskukset sekä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja Ilmatieteen laitoksen muodostama Tulvakeskus seuraavat tilanteen kehittymistä tiiviisti. Ajantasainen tilanne päivittyy Vesi.fi-palveluun.

Maanmittauslaitoksen tuottamat paikkatietoaineistot ovat tärkeä työkalu pakissa, jota eri toimijat käyttävät tulvavaara-alueiden kartoittamiseen ja tulvariskien hallinnan suunnitteluun. Esimerkiksi ELY-keskukset kartoittavat tulvavaara-alueiden lisäksi eri suuruisten tulvien aiheuttamia vahinkoja. Kaikessa tässä työssä hyödynnetään koko maan kattavaa KM2-korkeusmallia. Käytössä on myös Maastotietokannan kohdeluokkia (pdf).

– Työ on huomattavasti helpottunut valtakunnallisten, ajantasaisten ja aikaisempaa laadukkaampien paikkatietoaineistojen avulla, kehitysinsinööri Mikko Sane Sykestä toteaa.

Näin tulvakartta syntyy

Tulvakartat muodostavat perustan tehokkaalle tulvariskien hallinnalle. Tulvakarttojen avulla voidaan suunnitella etukäteen toiminta tulvatilanteessa, kuten tilapäiset suojaukset ja asukkaiden evakuoinnit. Karttoja hyödyntävät useat eri toimijat, kuten kunnat ja pelastuslaitokset. Tulvakarttoja laativat muun muassa ELY-keskukset.

Tulvakartoituksessa määritellään aluksi eri suuruisten tulvien tulvaveden korkeuksia. Jokien vedenkorkeuksien mallintamisessa käytetään virtausmalleja. Näiden laatimista varten tarvitaan korkeustietoa niin uoman pohjasta kuin maanpinnalta.

– Mallintamisessa hyödynnetään Maanmittauslaitoksen KM2-korkeusmallia. Uoman pohjan korkeustietoa ei ole valitettavasti saatavilla vastaavana valtakunnallisena aineistona, Sane kertoo.

Lopuksi määritetyistä vedenkorkeuksista vähennetään KM2-korkeusmallin mukainen maanpinnan korkeus. Näin nähdään tulvan peittävyys sekä vesisyvyys tietyssä tulvatilanteessa tietylle kohdalle. Valmiita tulvakarttoja voi katsella tulvakarttapalvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi/tulvakartat.

Oletko valmis, jos tulva tulee?

Valmistautuminen kannattaa, sillä kiinteistön omistajat vastaavat itse tulvasuojauksistaan.

– Tulviin on tärkeää varautua ja hankkia tarvikkeet etukäteen. Myös vakuutuksen vakuutusehdot tulvavahinkojen varalta on tärkeää tarkistaa ennakolta. Ohjeita tulviin varautumiseen voi käydä lukemassa esimerkiksi sivulta www.ymparisto.fi/tulvaohjeet, Mikko Sane vinkkaa.

Lue lisää KM2-korkeusmallista: Suomen kattavaa korkeusmallia tarvitaan tulvien ja ilmastonmuutoksen torjunnassa

Maa- ja metsätalousministeriö, Maanmittauslaitos, Syke, Suomen metsäkeskus ja Ilmatieteen laitos ovat luoneet ilmakuvaukseen liittyvän toimintamallin, joka otetaan käyttöön luonnontuho- ja tulvatilanteissa.

Viimeksi näin tehtiin viime keväänä, jolloin Lappiin ennustettiin korkeita tulvahuippuja. Tuolloin Maanmittauslaitos ja konsultit tekivät ilmakuvauksia alueella. Kuvausten perustella nähtiin tulvan peittämät alueet.

Tietoa käytetään myös varautumiseen. Aikaisempien tulvien dokumentointi on tärkeää. Ilman havaintoja aikaisemmista tulvista ei pystytä ennustamaan tulevaa.

– Maanmittauslaitoksen Lapin kevättulvista 2020 ottamat tarkat ilmakuvat auttavat edelleen tulvavaarakarttojen tarkentamisessa, Mikko Sane kertoo.

Anniina Lundvall
Maanmittauslaitos

Kuva: Lapuanjoki tulvii pelloille 2013, © Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus