Julkaistu: 7.8.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sateet palauttivat Hämeen järvien vedenkorkeudet tyypilliselle tasolle

Viime viikkojen sateet ovat nostaneet vedenkorkeuksia Hämeen järvissä. Kuivan alkukesän laskemat vedenkorkeudet saivat helpotusta kesä−heinäkuun vaihteen sateista, mutta jäivät silti paikoin tyypillistä matalammalle tasolle. Nyt järvet ovat pitkälti vuodenaikaan nähden tavanomaisissa korkeuksissa.

Kokemäenjoen vesistöalueen järvissä vedenkorkeudet ovat pääasiassa keskimääräisellä korkeudella vuodenaikaan nähden. Lähellä ajankohdan keskiarvotasoa ovat Kanta-Hämeen suurimman järven Vanajaveden lisäksi muun muassa Iso-Roine, Pääjärvi sekä Tammelan Pyhäjärvi ja Liesjärvi. Tervajoen valuma-alueella sijaitsevissa Alasjärvessä ja Loppijärvessä vedenkorkeudet ovat yhä kuivan alkukesän jäljiltä noin 10 senttimetriä ajankohtaan nähden tavanomaista alempana.

Kymijoen vesistöalueen järvet ovat ajankohdan tavanomaisissa lukemissa tai hieman korkeammalla. Päijänteellä, Vesijärvessä ja Ruotsalaisessa viimeaikaiset sateet ovat nostaneet vedenpinnat 5–10 senttimetriä ajankohdan keskiarvotasoa korkeammalle.

Sateiden ennustetaan jatkuvan kohtalaisina, joten järvien vedenkorkeuksien voi odottaa pysyvän vakaina lähiviikkoina. Sateita saattaa kuitenkin sattua enemmän tai vähemmän jollekin tietylle valuma-alueelle, jolloin yksittäisten järvien korkeudet saattavat nousta tai laskea muista poiketen. Tiistaille ennustettujen ukkosten yhteydessä voi esiintyä hetkellisesti rankkaa sadetta ja taajamatulvat ovat mahdollisia.

Pohjavedenpinnat ovat laskeneet koko kesän

Hämeessä pohjavedenpinnat ovat olleet laskussa keväästä lähtien. Esimerkiksi Lammin Tullinkankaan pohjaveden seuranta-asemalla pohjavedenpinnat ovat laskeneet toukokuusta lähtien noin 60 senttimetriä. Lopen ja Tammelan rajalla sijaitsevalla Pernunnummen seuranta-asemalla laskua on ollut hieman yli 20 senttimetriä. Pohjavedenpinnat ovat tällä hetkellä Hämeessä noin 10–20 senttimetriä ajankohdan keskimääräisen tason alapuolella. Pohjavedenpinnat olivat lopputalvesta vielä hieman alempana kuin tällä hetkellä. Kevään runsaat lumien sulamisvedet nostivat pohjavedenpinnat keskimäärisen tason yläpuolelle, josta pinnat ovat laskeneet näihin päiviin saakka.

Viimeaikaiset sateet eivät ole vielä kääntäneet pohjavedenpintoja nousuun. Sateet ovat imeytyneet kuivaan maaperään, eikä vesi ole vielä päässyt vajoamaan pohjavesikerrokseen saakka. Pienissä pohjavesiesiintymissä sateiden vaikutus voi kuitenkin jo näkyä, sillä ne reagoivat sateisiin nopeammin kuin suuremmat pohjavesiesiintymät.

Ajankohtaista vesitilannetta voi seurata alla olevien linkkien kautta

Lisätietoja

Jukka Sainio, vesitalousasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
puh. 0295 025 064

Petri Siiro, hydrogeologi
Hämeen ELY-keskus
puh. 0295 025 230

Kuva: Virtaavaa vettä Lempäälässä. © Jukka Sainio / Hämeen ELY-keskus