Julkaistu: 4.7.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sateet nostivat kuivan alkukesän laskemia vedenkorkeuksia

Hämeen järvien vedenkorkeudet ovat monin paikoin tavallista matalammalla alkukesän vähäisten sateiden vuoksi. Viime viikon sateet nostivat vedenkorkeuksia hieman koko Hämeessä, ja sateiden ennustetaan jatkuvan.

Loppukevään ja alkukesän vähäiseksi jääneet sateet johtivat vedenkorkeuksien laskuun joissain Kokemäenjoen vesistöalueen järvissä. Viime päivien sateet ovat tuoneet pientä helpotusta mataliin vedenkorkeuksiin. Tammelan Pyhäjärven ja Liesjärven vedenpinnat ovat 5–10 senttimetriä tyypillistä alempana. Pääjärven vedenpinta on noin 10 senttimetriä alempana kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Loppijärvellä ja Alasjärvellä vesi on 10–15 senttimetriä vuodenaikaan nähden tyypillistä alempana. Vanajaveden vedenpinta on noin 5 senttimetriä tyypillistä korkeammalla tasolla ja Iso-Roineen vedenpinta on lähes vuodenajan keskitasolla.

Kymijoen vesistöalueen järvistä Vesijärvi on noin 5 senttimetriä vuodenajan keskiarvoa korkeammalla ja Ruotsalainen keskiarvon tuntumassa. Ala-Rievelissä vedenkorkeus on laskenut noin 10 senttimetriä tavanomaista alemmas. Vesistöalueen suurimman järven Päijänteen vedenkorkeus on kääntymässä laskuun, mutta on vielä noin 10 senttimetriä keskimääräistä korkeammalla.

Kohtuulliset sateet pitävät järvien vedenkorkeudet vakaina

Sääennusteen mukaan sekä Kanta- että Päijät-Hämeessä on luvassa kohtuullisia ja satunnaisia sateita heinäkuun alkupuoliskon ajan. Sateiden myötä järvien vedenkorkeudet voivat pysytellä vakaina, kun normaalisti kesän mittaan pinnat laskevat hiljalleen. Erityisesti säännöstellyissä järvissä vedenkorkeudet voivat myös nousta, mikäli sateet jatkuvat vähäistä suurempina.

Pohjaveden pintojen lasku jatkuu

Pohjaveden pinnat ovat kesälle tyypilliseen tapaan laskusuunnassa. Päijät-Hämeessä pohjaveden pinnat ovat monin paikoin 10–30 senttimetriä ajankohdan tavanomaista tasoa matalammalla. Kanta-Hämeen puolella pohjavedet ovat pääosin vuodenajan keskimääräisellä tasolla. Ennusteiden mukaan pohjavesien laskusuunta tulee jatkumaan koko kesän, vaikkakin paikallisesti runsaat sateet voivat parantaa pohjavesitilannetta erityisesti pienissä pohjavesimuodostumissa. Toistaiseksi Hämeen ELY-keskuksen tietoon ei ole tullut ilmoituksia kuivuneista kaivoista Kanta- tai Päijät-Hämeessä.

Ajankohtaista vesitilannetta voi seurata alla olevien linkkien kautta:

Vesitilanne (vesi.fi)

Karttapalvelu (vesi.fi)

Vesistöjen vedenkorkeus Hämeen ELY-keskuksen alueella (ymparisto.fi)

Lisätietoja

Jukka Sainio, vesitalousasiantuntija, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 064

Tuomo Korhonen, pohjavesiasiantuntija, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 191

ALT: Hulevesiä puistoalueella.