Julkaistu: 18.11.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sateet nostavat vedenpintoja erityisesti Vaasan pohjoispuolisissa vesistöissä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tulvatilanteessa yhdessä Tulvakeskuksen kanssa 18.11.2020. Tämän viikon suurimmat sateet kohdistuvat todennäköisesti Vaasan pohjoispuolisiin jokilaaksoihin. Tämän viikon aikana sadetta voi kertyä yli 50 mm ja sateen ennustetaan tulevan lähes kokonaan vetenä.

Vesipintojen ennustetaan nousevan tämän vuoden suurimpiin korkeuksiin Vöyrinjoella, Kimojoella, Kruunupyynjoella, Perhonjoella ja Kälviänjoella.  Sateet nostavat vesipintoja todennäköisesti osin myös Kyrönjoen latvoilla ja Lapuanjoella veden ennustetaan nousevan pelloille ainakin Liinamaan alueella. Tulvahuipun ennustetaan ajoittuvan perjantaille ja lauantaille (20.–21.11.).

Koska maaperä on hyvin märkää ja ojat jo entuudestaan täynnä vettä, sateet nostavat jokien lisäksi myös järvien pintoja. Esimerkiksi Lestijärvi, Lappajärvi, Kuortaneenjärvi ja Ähtärinjärvi ovat ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla.

Lisätietoja verkosta:

Vesistöennusteet ja varoitukset karttapalvelussa
Tulvakeskuksen ja yhteistyökumppaneiden tulvatiedotteet
ELY-keskusten tulvatiedotteet
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen uutiset ja tiedotteet

Twitterissä:

@tulvatpohjanmaa
@pinnanalta (Syken hydrologit)
@meteorologit (Ilmatieteen laitos)

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Vesistöpäällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919
Ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829
Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794
Vesitalousasiantuntija Juhani Huhtamäki, puh. 0295 027 806

Lisätietoja Tulvakeskuksesta/Suomen ympäristökeskuksesta:

Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, puh. 0295 251 731, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

KUVA: Vettä pelloilla Maalahdenjoen Storsjön alueella 3.11.2020. Kuva: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
KUVA: Vettä pelloilla Maalahdenjoen Storsjön alueella 3.11.2020. Kuva: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.