Vesihuoltoraportti

Vesihuoltoraportti on vesihuollon tietojärjestelmästä (Veeti) saatava kuvaus vesihuoltolaitoksen toiminnasta. Vesihuoltoraportteja on erilaisia sen mukaan, mitä tietoja niissä esitetään. Raportit sisältävät muun muassa vesihuollon tunnuslukuja, toimintakertomuksen avainlukuja sekä teknisiä ja taloudellisia tietoja.