Valuma-aluekunnostus

Valuma-aluekunnostus on keskeinen osa vesistön kunnostushanketta. Sen tarkoitus on vähentää valuma-alueelta vesistöön tulevaa kuormitusta, jotta vesistössä saadaan aikaan pysyviä muutoksia. Valuma-alueen kunnostustoimia ovat esimerkiksi kosteikkojen ja tulvatasanteellisten uomien tekeminen sekä soiden ennallistaminen.