Tekojärvi

Tekojärvi tarkoittaa ihmisen rakentamaa tai patoamaa keinotekoista vesialuetta. Tekojärviä on rakennettu moneen tarkoitukseen. Monet toimivat vesivoimalaitosten vesivarastoina, toiset palvelevat tulvasuojelua tai virkistyskäyttöä.