Täyskierto

Täyskierto tarkoittaa lämpötilan mukaan kerrostuneiden vesimassojen täydellistä sekoittumista keväisin ja syksyisin. Täyskierto murtaa eri vesikerrosten väliset rajapinnat. Täyskierto tulee mahdolliseksi, kun järven tai meren pintakerrokset lämpenevät ja vesien tiheyserot tasoittuvat. Lopulta tuuli sekoittaa vedet tasalämpöisiksi.