Suojakaista

Suojakaistalla tai suojavyöhykkeellä tarkoitetaan pellon ja vesistön välistä kaistaa, jota ei viljellä ja jossa on pysyvä kasvipeite. Suojavyöhykkeen tarkoitus on vähentää eroosiota sekä ravinteiden ja torjunta-aineiden kulkeutumista vesiin. Suojavyöhyke myös lisää luonnon monimuotoisuutta ja lajirunsautta.