Sinilevä

Sinilevät eli syanobakteerit ovat yhteyttäviä bakteereja, jotka kuuluvat pintavesien luontaiseen eliölajistoon. Monet sinilevälajit pystyvät käyttämään hyväkseen ilmakehästä veteen liuennutta typpeä. Niinpä ne voivat runsastua silloinkin, kun typen puute rajoittaa muiden levien kasvua. Osa sinilevistä on myrkyllisiä.