Säätökaivo

Säätökaivo on salaojajärjestelmään liitetty kaivo, jonka avulla säädellään salaojavaluntaa ja siten pohjaveden pinnankorkeutta.