Säätökaivo

Kaivo, jolla säädellään salaojavaluntaa ja siten pohjaveden pinnan korkeutta.