Rantojen kunnostus

Rantojen kunnostuksella pyritään parantamaan ranta-alueen tilaa. Kunnostuksen tavallisin syy on rehevöityminen ja rannan umpeenkasvu. Tärkeintä on silloin vähentää valuma-alueelta tulevaa kuormitusta. Muita mahdollisia toimia ovat esimerkiksi ruovikon niitto.