Pienvesi

Pienvesiä ovat purot, lammet, norot, ojat ja lähteet sekä pienet kluuvijärvet ja fladat. Kluuvijärvet ovat merestä irti kuroutuneita lahtia ja fladat sellaisia merenlahtia, joilla on vielä meriyhteys, mutta jotka ovat maankohoamisen seurauksena muuttumassa kluuvijärviksi. Pienvedet ovat herkkiä, joten pienetkin muutokset niiden lähiympäristössä voivat heikentää niiden tilaa.