Läpäisemätön pinta

Tiivis pinta, joka ehkäisee huleveden imeytymisen maaperään ja lisää pintavaluntaa. Tällainen pinta on esimerkiksi asfaltti.