Keskivirtaama

Keskivirtaama, MQ, on tietyn havaintojakson keskimääräinen virtaama.