Hulevesiverkosto

Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtamiseen tarkoitettu viemäriverkosto kaivoineen ja mahdollisine pumppaamoineen, joka voi koostua putkiviemäreistä ja mahdollisesti näihin välittömästi yhdistyvistä avoviemäreistä.