Avouoma

Avouoma tarkoittaa maan pinnalla olevaa avointa veden kulkureittiä, jossa vesi virtaa kohti alempaa maastoa.