Avouoma

Avouoma tarkoittaa maan pinnalla olevaa avointa veden kulkureittiä.