Julkaistu: 7.12.2022

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Saimaan vedenkorkeuksista, vedenlaadusta ja käytöstä kerätään kokemuksia – vastaa kyselyyn!

Minkälaisia kokemuksia sinulla on Saimaan vedenkorkeuksista? Mitä ajattelet vedenlaadusta Saimaan alueella? Onko mahdollisilla muutoksilla vaikutuksia vesistön käyttöön?

Saimaan alueen ELY-keskukset ja Suomen ympäristökeskus tekevät yhdessä kyselytutkimusta osana Saimaan ja Vuoksen tulva- ja kuivuusriskien hallinta -hanketta. Kysely koskee koko Saimaan aluetta mukaan lukien mm. eteläinen Saimaa, Lietvesi, Luonteri, Pihlajavesi, Puruvesi, Haukivesi, Orivesi ja Pyhäselkä.

Olemme kiinnostuneita Saimaan vesistön käyttäjien näkemyksistä. Tätä varten on avattu kaikille avoin Internet-kysely, johon toivotaan asiasta kiinnostuneilta vastauksia 31.01.2023 mennessä.  Kyselyyn voivat vastata niin ranta-asukkaat kuin muutkin Saimaalla ja sen äärellä oleskelevat, harrastavat tai ammattia harjoittavat. Kaikki vastaukset ovat tutkimukselle arvokkaita eikä oikeita tai vääriä vastauksia ole. Kyselyyn voi vastata vain sähköisesti.

Kyselyn verkko-osoite kaikille avoimeen Saimaa-kyselyyn on:
https://link.webropol.com/s/SAIMAA

Olemme jo lähettäneet marraskuussa osalle rantakiinteistön omistajista postitse vastauspyynnön kyselyyn. Mikäli olet saanut jo erillisen kutsun osallistua kyselytutkimukseemme, pyydämme sinua vastaamaan postitse saamasi kyselylinkin kautta.

Tuloksia hyödynnetään Saimaan tulva- ja kuivuusriskien tarkastelussa sekä aihepiirin viestinnän kehittämisessä.

Lisätietoja kyselystä ja hankkeesta (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi):

Tapio Tuukkanen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus
Teppo Linjama, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Tuulikki Miettinen, Pohjois-Savon ELY-keskus

KUVA: Karttanäkymä Saimaalta © Syke, Suomen ympäristökeskus