Julkaistu: 31.5.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Saimaan juoksutusta lisätään tulvavahinkojen ehkäisemiseksi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Maa- ja metsätalousministeriö tiedottavat

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksen Saimaan juoksutuksen lisäämiseksi 7.6.2021 alkaen. Lisäjuoksutuksilla pienennetään Saimaan vedenpinnan nousua mahdollisesta tulvasta aiheutuvien haittojen ja vahinkojen ehkäisemiseksi.

Saimaan vedenkorkeus ja Vuoksen juoksutus pyritään normaalioloissa pitämään mahdollisimman luonnonmukaisena eli ns. normaalivyöhykkeellä. Jos vedenkorkeus uhkaa nousta tai laskea niin, että siitä voi aiheutua vahinkoja, juoksutusta voidaan muuttaa vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi luonnonmukaisesta poikkeavaksi.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus aloitti sateisen syksyn jälkeen joulukuussa 2020 Saimaan ja Vuoksen lisäjuoksutukset, minkä jälkeen juoksutuksen viikkokeskiarvo on ollut enintään 800 m3/s. Lisäjuoksutuksella on saatu tähän mennessä hillittyä vedenkorkeuden nousua noin 15 cm luonnonmukaiseen vedenkorkeuteen nähden.

Talvi 2020-2021 oli Vuoksen vesistöalueella tavanomaista sateisempi, ja toukokuun sademäärä on ollut kaksinkertainen tavanomaiseen verrattuna. Vedenkorkeuden nousu jatkuu edelleen kesä-heinäkuussa, jos tavanomaista runsaammat sateet jatkuvat.

Saimaan vedenkorkeus oli 27. toukokuuta tasolla NN +76,37 m (N2000 +76,63 m), eli noin 60 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolella. Vedenkorkeus aiheuttaa jo nyt haittaa kaikkein alavimmille rantaviljelyksille sekä rantakiinteistöjen käytölle ja rakenteille. Jos vedenkorkeus nousee noin tason NN +76,55 m yläpuolelle, vahingot ja haitat kasvavat Saimaan alueella merkittävästi.

Saimaan tulvan nousemista korkeustason NN +76,60 m yli tulee Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön mukaan pyrkiä estämään tai pienentämään tehokkaasti. Samalla on huolehdittava siitä, että tästä Vuoksen osalle mahdollisesti aiheutuvat vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi.

Maa- ja metsätalousministeriö on näistä syistä ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen esityksestä päättänyt ennakoivana toimenpiteenä juoksutuksen nostamisesta 7. kesäkuuta alkaen tasolle 850 m3/s. Juoksutusta voidaan joutua lisäämään tätäkin suuremmaksi vesitilanteen kehittymisestä riippuen.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee päätökset normaalivyöhykkeellä tai vähäisesti sen ulkopuolella tapahtuvista juoksutusmuutoksista. Maa- ja metsätalousministeriö päättää kuitenkin sellaisista juoksutusmuutoksista, jotka voivat aiheuttaa Venäjän puolella vesivoimamenetyksiä ja joista voi aiheutua Suomen valtiolle korvausvelvollisuus.

Ajantasainen tieto Saimaan vedenkorkeudesta löytyy vesi.fi -palvelusta:vesi.fi/karttapalvelu

Linkki: Lisätietoja Saimaan juoksutuksista.

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus

  • Johtava vesitalousasiantuntija Tapio Tuukkanen, puh. 0295 029 225
  • Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi, puh. 0295 029 260

Maa- ja metsätalousministeriö

  • Vesihallintojohtaja Olli-Matti Verta, puh. 0295 162 123
  • Johtava vesitalousasiantuntija Antti Parjanne, puh. 0295 162 017

Kuva: Saimaan vedet ovat olleet jo pitkään korkealla. Kuva Kyläniemestä, kuvaaja Sirpa Skippari.