Julkaistu: 7.7.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Rahoitushaku vesiensuojelun tehostamiseen aukeaa syksyllä (Kaakkois-Suomi)

Oletko suunnitellut lähivesiesi kunnostusta? Onko sinulla ajatus vesistökunnostushankkeesta, mutta kumppanit ja rahoitus uupuvat? Nyt on aika toimia!

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan. Ohjelman rahoitushaku aukeaa syksyllä. Ohjelmasta rahoitettavilla vesistökunnostushankkeilla halutaan parantaa vesien ja vesiympäristön tilaa sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta ja vahvistaa vesistökunnostajien yhteistyötä.

Haun tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin kesällä, mutta jo nyt kannattaa aloittaa hankkeen suunnittelu, sekä yhteistyökumppaneiden ja omarahoituksen etsiminen. Ensin kannattaa selvittää, mitkä tekijät ovat vesistön tilaan vaikuttaneet, eli millä toimilla vesistön tilaa parhaiten parannettaisiin. Näitä tietoja löytyy esimeriksi alueellisista vesiensuojeluyhdistyksistä tai ELY-keskuksen asiantuntijoilta.

Vesistön kunnostamisesta hyötyvät kaikki

Rahoitusta voivat hakea mm. yhdistykset (esim. vesiensuojeluyhdistys, kyläyhdistys, osakaskunta), yritykset ja kunnat. Avustusta myönnetään lähtökohtaisesti puolet hankkeen kustannuksista. Toisen puolikkaan kustannuksia voi kattaa esimerkiksi omalla rahoituksella, talkootyöllä ja sponsoreilta kuten säätiöiltä saadulla tuella.

Vesistöjen kunnostamisesta on hyötyä monipuolisesti koko alueelle. Onnistuneen vesistökunnostushankkeen vaikutuksesta vesi kirkastuu, haitallisten leväkukintojen ja vesialueen umpeenkasvu vähenee, sekä kalalajisto ja vesilinnusto monipuolistuu. Tätä kautta vesiluonnon monimuotoisuus lisääntyy ja vesistöjen virkistyskäyttö paranee esimerkiksi lisääntyneiden kalansaaliiden myötä.

Viisivuotisen (2019-2023) vesiensuojelun tehostamisohjelman avulla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinteiden päästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä ja vahvistetaan asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoja, vähennetään haitallisten aineiden päätymistä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä. Lähde sinäkin mukaan, niin yhdessä saamme vesistöjemme tilan paremmaksi!

Lue lisää

Lisätietoa

Ville Räihä, vesienhoidon asiantuntija, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Sähköposti: ville.raiha@ely-keskus.fi
Puh: 0295029226

#vesiensuojeluntehostamisohjelma
#vedenvuoro
#Vesistökunnostusverkosto

© Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / © Närings-, trafik- och miljöcentralen