Julkaistu: 2.11.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pyhtäällä hoidetaan hiekkarantoja Helmi-elinympäristöohjelmassa

Hiekkarantoja ja näiden tunnusomaista lajistoa uhkaa rehevöityminen ja tämän aikaansaama runsaan kasvillisuuden leviäminen. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tänä syksynä teettämässä heikentyneelle hiekkarannalle harvinaislaatuisen kunnostusurakan. Hanke toteutetaan osana Ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa hyvässä yhteistyössä Pyhtään kunnan kanssa.

Avoin hiekkaranta katoamassa

Historiallisia ilmakuvia tutkimalla huomaa selvästi, miten Pyhtään Verssonpohjan hiekkaranta on ennen ollut avoin. Rantalinja on muuttunut paljon 50-luvusta lähtien. Tällä hetkellä suuri osa alkuperäisestä hiekkarannasta ei ole avointa. Rantahietikkoa peittää ajautunut korsimassa ja sen eristää merestä leppätaimikko, luhta ja ruovikko.

Hiekkarantaa kunnostamalla palautetaan ja säilytetään kasvillisuutta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tänä syksynä teettämässä heikentyneelle hiekkarannalle harvinaislaatuisen kunnostusurakan. Hiekkarantaa on tarkoitus ennallistaa kuorimalla pois eitoivottu kasvillisuus ja näin mahdollistaa hiekkarantakasvillisuuden palautuminen ja säilyminen. Nyt kun Itämeren rehevöitymistä ollaan vähitellen saamassa aisoihin, ja etenkin itäisellä Suomenlahdella veden laatu on ollut paranemaan päin, toivotaan kunnostuksen jäävän kertaluontoiseksi toimenpiteeksi.

Rannan hoitotoimenpiteet tehdään loka-marraskuussa 2021. Hankkeen päätavoitteena on hiekkarannalle kuulumattoman kasvillisuuden poistaminen noin 200 metrin matkalta. Poistettavaan kasvillisuuteen sisältyy paitsi rantakasvillisuus, myös muutamat isot puut, joiden versot ovat vallanneet tilaa rannalla. Suurin osa urakasta tehdään koneellisesti, mutta arvokkaan hiekkarantakasvuston päällä vältetään koneella liikkumista.

Tuloksena aallokolle avointa rantaa

Toimenpiteiden myötä ensi kesänä huomattavasti nykyistä suurempi osa hiekkarannasta tulee olemaan avoimena aallokolle. Täällä tulee viihtymään nykyistä paremmin paitsi ihmiset, myös hiekkarannalle tyypillinen taantunut lajisto. Vain osa laajasta hiekkaranta-alueesta hoidetaan tänä vuonna ja työt jatkunevat seuraavina vuosina. Poistettava kasvillisuus läjitetään pohjavesialueen ulkopuolelle, läheiselle Verkkoniemelle. Biomassa lajitellaan niin, että se olisi mahdollista uusiokäyttää kasvupohjana. Hiekkarantakunnostuksessa syntyneen biomassan hyötykäytöstä saadaan projektin myötä lisää kokemusta.

Toimenpiteiden hyödyt:

  • luonnon monimuotoisuuden säilyminen,
  • hiekkarantaluontotyypin umpeenkasvun ehkäiseminen ja sen pinta-alan kasvattaminen,
  • parantuneet virkistysarvot,
  • rehevöitymisen aikaansaaman biomassan hyödyntäminen, kasvanut tieto ja kokemus rantaluontotyyppien hoidosta.

Yhteyshenkilöt

Biologi Kimmo Inki
P. 0295 029 238

Luonnonsuojeluasiantuntija Petra Pohjola
P. 0295 029 227

s-postit: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Ilmakuva Verssonpohjan kunnostettavalta alueelta. © Timo Laine.