Julkaistu: 28.5.2021

Puutteellinen suunnittelu voi tuplata kalatien rakentamiskustannukset

Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus tiedottavat

Kalatien puutteellinen suunnittelu voi tuplata sen rakentamiskustannukset ja pidentää huomattavasti rakentamisaikaa. Haasteita liittyy usein myös lähtötietojen puutteisiin ja liian optimistisiin resurssiarvioihin. Freshabit LIFE IP -hankkeessa laadittiin Policy Brief ja ohje, jotka kokoavat parhaat käytännöt ja suurimmat riskikohdat kalateiden rakentajille.

Usein kalatien rakennuttaja joutuu tarttumaan työhön ilman aikaisempaa kokemusta kalateiden lupaprosessista tai rakentamisesta. Freshabit LIFE IP -hankkeessa rakennettiin kuusi kalatietä ja purettiin yksi pato. Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Metsähallitus haluavat jakaa niistä saadut opit myös muille.

– Ohje kattaa kaikki kalatien rakentamisen vaiheet. Kokemukset voivat hyödyttää monia tulevien kalateiden rakennusurakoita. Hankkeessa opitut asiat ovat myös iso etu vaelluskalojen tulevaisuudelle, toteaa erikoistutkija Teppo Vehanen Lukesta.

Mitkä ovat suurimmat riskit rakentamisessa?

Kalateiden rakentaminen Freshabit LIFE IP -hankkeessa ei edennyt yllätyksittä. Osassa kohteita lähtötiedot saattoivat olla vanhentuneita, ja alkuperäinen kustannusarvio oli tehty huomattavan pieneksi. Toisaalla maaperän tutkimus oli jätetty tekemättä tai tehty hyvinkin perusteellisesti, mutta yllättävä muutos osuikin juuri tutkitun kohdan viereen.

– Haasteensa suunnitteluun tuo se, että alkuvaiheessa ei voida olla varmoja toteutettavasta teknisestä ratkaisusta tai sen luonnonmukaisuudesta. Aina ei ole edes tiedossa, toteutetaanko hanke lopulta. Tällöin suunnitteluun käytetään mieluummin vähemmän resursseja ja säästetään juuri tärkeässä vaiheessa, kertoo erikoistutkija Saija Koljonen Suomen ympäristökeskuksesta.

Kaikkien Freshabit LIFE IP -hankkeessa rakennettujen kalateiden kustannukset aliarvioitiin suunnittelussa. Hankkeessa rakennetut kalatiet avaavat yli 200 kilometriä vaellusreittiä vaelluskaloille. Kalojen seuranta osoittaa, että kaikki tähän mennessä avatut vaellusreitit toimivat hyvin.

Freshabit LIFE IP -hanke suojelee sisävesistöjä

Freshabit LIFE IP -hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

FRESHABIT LIFE IP on suuri sisävesien suojeluprojekti, jossa rakennetaan kalateitä, elvytetään jokihelmisimpukan kantoja sekä kunnostetaan puroja, jokia, järviä, kosteikkoja ja soita. Tavoitteena on parantaa sisävesien tilaa ja niistä riippuvaisen luonnon monimuotoisuutta sekä tuottaa uutta tietoa ja kertoa, mitä veden valtakunnassa tapahtuu.

Seitsemän vuotta kestävässä laajassa hankkeessa tehdään erilaisia töitä noin 20 miljoonalla eurolla ympäristön ja luonnon hyväksi. Euroopan Unionin myöntämä LIFE-tuen osuus on huomattava eli jopa 60 prosenttia hankkeen budjetista.

Kuva: Åminneforsin kalatie Mustionjoella rakennettiin Freshabit-hankkeessa. © Piia Nordström

Lisätiedot:

Erikoistutkija Saija Koljonen, Suomen ympäristökeskus Syke, etunimi.sukunimi@syke.fi, 0295 251 791
Erikoistutkija Teppo Vehanen, Luonnonvarakeskus, etunimi.sukunimi@luke.fi, 0295 327 875