Julkaistu: 30.12.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savossa jäät arvaamattomia

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 30.12.2021

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,00.  Nyt taso on 10 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja 30 cm alempana kuin marraskuun puolivälissä korkeimmillaan. Kallaveden lisäjuoksutukset Naapuskosken säännöstelypadosta ja Konnuksen tulvaluukusta on lopetettu. Juoksutusten lopettaminen parantaa jäätilannetta, mutta syväväyläliikenne jatkuu vielä muutaman viikon. Vedenpinta alenee hiukan pakkaskauden jatkuessa.

Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat pysyneet säännöstelyn tavoitetasoilla. Viimeisten viikkojen juoksutukset ovat olleet keskimääräistä hieman pienempiä.  Tilanne jatkuu samanlaisena, koska lämpötilaennusteet näyttävät pakkasen jatkuvan.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärillä ja Vuotjärvellä pinnat ovat ajankohtaan nähden 10 cm yli keskimääräisen tason ja Juojärvellä keskimääräisellä tasolla.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 3 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,10.  Tammikuun aikana muutokset Haukiveden pinnassa ovat vähäisiä.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pinnat ovat noin 5 cm yli ajankohdan keskiarvon.  Kehitys on hitaasti laskeva, paitsi reitin alaosan keskusjärvessä Konnevedessä ei juurikaan ole tapahtunut muutoksia kuukauteen.

Pohjavesien taso on hyvä. Sadetta saatiin riittävästi täyttämään pohjavesivarastot talvea varten. Routaa on metsissä niukasti tai ei ollenkaan, joten pohjavesitilanne pysyy hyvänä koko talven.

Lunta ja jäätä on koko maakunnassa. Lunta on melko tasaisesti noin 30 cm ja jäät ovat arvaamattomasti vaihtelevia. Virallisten havaintopaikkojen mukaan noin 20 cm jäänpaksuus on ajankohtaan nähden hyvä, mutta lumisateitten kanssa tapahtunut jäätyminen tekee jääkannesta mosaiikkimaisesti vaihtelevan.

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen
Pohjois-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus
puh 0295026823

Kuva: Pohjois-Savossa pohjavesien taso hyvä, mutta jäät arvaamattomia ©Pohjois-Savon ELY-keskus