Julkaistu: 31.3.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 31.3.2022

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,04.  Nyt taso on 13 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta on samalla tasolla kuin kuukausi sitten ja myös samalla tasolla kuin viime keväänä. Kallaveden lisäjuoksutus on alkamassa tänään Leppävirran Naapuskoskella ja Konnuskoskella virtaamaa kasvatetaan lähipäivinä Kallaveden pinnannousun viivyttämiseksi. Tästä seuraa, että jäätilanne huononee Hartikansalon itäpuolisissa salmissa. Ennustettu tulvakorkeus on viimevuotista korkeampi.

Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat pysyneet säännöstelyn tavoitetasoilla juoksutuksia maltillisesti lisäämällä.  Varsinaista pintojen alentamista perinteisiin kevätkuoppiin lumen sulamisen ennakointia varten ei ole vielä aloitettu.  Kiuruveden pinta on kuitenkin jo 20 cm kesätasoa alempana. Kiurujoen ruoppaus on valmistunut, mutta ruoppaus ei poista Kiuruvedessä tyypillistä suurta kevättulvaa. Tulvaennuste on sen suuntainen, että Poroveden ja Onkiveden pintoja tullaan laskemaan lähiviikkojen aikana jopa 30 cm kesätasoa alemmaksi.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärillä ja Vuotjärvellä pinnat ovat 20 – 30 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason. Voimalaitosten juoksutuskapasiteettia on vielä käytettävissä virtaaman lisäämiseksi ja säännöstelijä luultavasti käyttää tätä mahdollisuutta. Sama tilanne on myös Juojärvellä.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 2 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,04. Maaliskuun aikana Haukiveden pinta on laskenut 4 cm, mutta käänne nousuun on lähellä

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pinnat ovat noin 5 cm yli ajankohdan keskimääräisen ja toisaalta 10 cm alemmat kuin vuosi sitten. Ennustetut tulvahuiput ovat viimevuotista tasoa.

Pohjavesitilanne

Pohjavesien taso on hyvä.  Routaa on metsissä niukasti tai ei ollenkaan, joten pohjavesitilanne paranee heti veden päästessä lumikerroksen alle.

Lumi ja Jäätilanne

Lunta ja jäätä on runsaasti koko maakunnassa. Lumikuorma Pohjois-Savossa vaihtelee 120 – 200 kg/m2 mikä tarkoittaa vesiarvona samoja millimääriä. Lumitilanteessa on erikoista se, että suurimpia vesiarvoja on havaittu myös maakunnan eteläosissa yleensä vähälumisilla seuduilla.  Samantasoisia lumihavaintoja on myös Rautavaaralla.

Virallisten havaintopaikkojen mukaan noin 60 cm jäänpaksuus on ajankohtaan nähden hyvä, mutta läheskään koko kerros ei ole teräsjäätä. Ainakin Kuopionlahdella on jään sisällä selkeä vesikerros, joka heikentää jään kantavuutta. Sään lämmetessä jääkansi tunnetusti puikkoutuu ja menettää kantavuutensa.

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus
puh 0295026823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi